หน้าแรก

จากสภาพฝนปีนี้ทำให้หลายหน่วยงานนิ่งนอนใจไม่ได้แล้ว เนื่องจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องกันตลอดอีกทั้งจากการคาดการณ์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ยังเปิดเผยว่า เดือนสิงหาคม-ตุลาคมนี้ ปริมาณน้ำฝนจะมากกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 10 เลยทีเดียว

ทั้งนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น โดยกำชับให้นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศทั้ง 55 แห่ง เตรียมพร้อมเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและให้ยกระดับแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกันอุทกภัยของแต่ละนิคมฯ พร้อมทั้งให้เฝ้าระวังดำเนินการตามมาตรการภาวะฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงชุมชนรอบนิคมฯ

โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงทั้ง 3 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นิคมฯ บางปะอิน นิคมฯ บ้านหว้า และนิคมฯ สหรัตนนคร ซึ่งถือเป็นพื้นที่ราบลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมมากที่สุด กนอ. ได้ให้นิคมฯ ทั้ง 3 แห่ง ทำการตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงของเขื่อนดินกั้นน้ำรอบนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีความสูงเฉลี่ย 5.4 - 7.5 เมตร พร้อมกับให้ทั้ง 3 นิคมฯ จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ โดยร่วมมือกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด พร้อมกับร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการระบายน้ำจากทั้ง 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนพระรามหก รวมทั้งการติดตามปริมาณน้ำฝน จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา และข่าวสารสถานการณ์ในพื้นที่ จากคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประจำทุกวัน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ความมั่นคง แข็งแรง ของคันป้องกันน้ำท่วมนิคมฯ และตรวจสอบระดับน้ำ โดยรอบแนวถนนทางหลวงระยะทาง 32.5 กิโลเมตร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฝนตกดี ถือเป็นเรื่องดีก็จริงแต่ถ้าฝนเยอะเกินไป อาจเกิดความเสียหายต่อทุกภาคส่วนได้ นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องตามข่าวด้านบนนี้แล้ว เกษตรกรอย่างเราก็ไม่ควรนิ่งนอนใจเช่นกัน เตรียมพร้อม และติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้อย่างต่อเนื่องจะดีที่สุด


ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.ryt9.com/s/iq03/2863285

ขอบคุณภาพจาก: http://www.mediastudio.co.th 

ข่าวปักหมุด