หน้าแรก

สวัสดีมิตรชาวไร่ทุกท่านค่ะ วันนี้มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มมีแอปพลิเคชันเด็ด ๆ มาฝาก กับ 3 แอปพลิเคชันเพื่อการเกษตร ที่จะเป็นตัวช่วยในการจัดการระบบในไร่ของชาวเราให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่ามิตรชาวไร่จะใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ระบบแอนดรอยด์ (Android) หรือไอโอเอส (iOS) ลองมาดูว่ามีแอปพลิเคชันไหนที่เราจะสามารถดาวน์โหลดมาทดลองใช้งานกันได้บ้างนะคะ

3-แอปฯ-003.jpg

  1. Farm D หรือ ฟาร์ม D

แอปพลิเคชันแรก คือ “ฟาร์ม D” ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นแอปพลิเคชันที่เกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์วางแผนในการสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง “ฟาร์ม D” (D มาจาก Design หรือการออกแบบ) ใช้แนวคิดการจัดการฟาร์ม (Farm Management) มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา มีการนำข้อมูลราคาผลผลิตสินค้าเกษตร ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และผลตอบแทนสุทธิสินค้าเกษตรในแต่ละจังหวัด มาวิเคราะห์วางแผนการผลิต เมื่อเราเลือกผลิตสินค้าเกษตรประเภทใดบนจำนวนพื้นที่ของตนเองที่มีอยู่ แอปพลิเคชันจะแสดงผลปฏิทินการผลิต รายละเอียดประกอบด้วย สินค้าที่เลือก ต้นทุนการผลิตต่อไร่ ต้นทุนการผลิตรวม และผลตอบแทนสุทธิรวม เราจะได้แผนการดำเนินงานตลอดทั้งปี แม้เบื้องต้นจะยังไม่ครอบคลุมปัจจัยอื่นๆ เช่น เงินทุน แรงงาน เป็นต้น แต่แอปพลิเคชันนี้ยังคุ้มค่าต่อการทดลองใช้และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อมิตรชาวไร่ไม่เบาค่ะ

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของระบบแอนดรอยด์และคู่มือ ได้ที่ http://www.oae.go.th/ (และขณะนี้อยู่ในระหว่างพัฒนาระบบไอโอเอสให้สามารถใช้งานได้)

3-แอปฯ-004.jpg

  1. Plantix

เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทสัญชาติเยอรมัน ที่แพร่หลายไปกว่า 155 ประเทศ ทำหน้าที่เสมือนเป็นห้องแล็บเคลื่อนที่ เพื่อใช้วินิจฉัยโรคที่เกิดกับพืช ความเสียหายจากศัตรูพืช การขาดสารอาหาร และแนะนำมาตรการดูแลรักษา ผู้ใช้งานเพียงถ่ายรูปความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพืชที่ปลูกทุกซอกทุกมุม จากนั้นระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) จะทำหน้าที่นำรูปภาพเหล่านั้นไปประมวลผลจากฐานข้อมูล เพื่อคาดการณ์ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร พร้อมแนะนำวิธีแก้ไข ดังนั้น หากมีการใช้แอปพลิเคชันนี้มาก ๆ ฐานข้อมูลจะยิ่งกว้างและลึก จะทำให้การวิเคราะห์ได้ถูกต้องและแม่นยำสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีชุมชนออนไลน์ที่คอยช่วยเหลือในการตอบคำถามให้กับผู้ใช้งานที่ประสบปัญหาอีกด้วย

สามารถใช้งานได้ฟรี ขณะนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดผ่านระบบแอนดรอยด์ได้เท่านั้น และดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://plantix.net/community/en

3-แอปฯ-005.jpg

 

  1. Farmbook

แอปพลิเคชันนี้ถูกพัฒนาเพื่อเกษตรกรโดยเฉพาะ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะทำหน้าที่เป็นสมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้แทนสมุดทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถแก้ไขปรับปรุงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรกรสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้แทนเอกสารยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัล เพื่อรับสิทธิประโยชน์และเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ สามารถใช้รับข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมด้านการเกษตรบนแผนที่แบบออนไลน์ รวมถึงการตรวจสอบสิทธิเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติ หรือตามมาตรการแก้ปัญหาอื่น ๆ ของภาครัฐ

สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส และหากต้องการคู่มือการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://digital.doae.go.th/home/download.html

เห็นแล้วว่า 3 แอปพลิเคชันที่ว่ามานี้มีดีและเด็ดอย่างไรบ้าง อย่าลืมดาวน์โหลดมาทดลองใช้กันดูนะคะ รับรองว่าได้ประโยชน์หลายสถาน และช่วยให้เราจัดการระบบในไร่ให้ง่ายดายยิ่งขึ้นค่ะ  

ข้อมูลจาก : https://www.technologychaoban.com/

ภาพประกอบจาก : http://www.oae.go.th/view/1/OAE_Farm_D/TH-TH

 

ข่าวปักหมุด