หน้าแรก

การปรับปรุงบำรุงดินถือเป็นหัวใจสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับปลูกอ้อย เพราะดินดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง หากไร่ไหนดินเริ่มเสื่อมสภาพ ขาดแร่ธาตุ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีตัวช่วยเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดิน

สำหรับตัวช่วยชั้นเลิศที่มิตรชาวไร่หาได้ไม่ยากจากโรงงานน้ำตาลใกล้บ้าน ก็คือ Filter Cake หรือ กากตะกอนหม้อกรอง ซึ่งเป็นตะกอนที่เหลือจากการกรองแยกน้ำอ้อยด้วยเครื่องกรองในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย Filter Cake วัสดุปรับปรุงดินที่มีชื่อคล้ายขนมนี้มีลักษณะเป็นของแข็งสีน้ำตาลปนดำ โดยตะกอนที่ถูกกรองออกมาใหม่ ๆ จะมีลักษณะคล้ายขี้เป็ด และประกอบด้วยอินทรียวัตถุที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงดิน ประมาณ 60% ของ Filter Cake จะเป็นพวกเศษกากอ้อย เศษชิ้นส่วนของใบ กาบใบ ราก และไขขี้ผึ้ง เศษดิน ทราย หินหรือกรวด ที่ติดมากับลำอ้อยขณะทำการเก็บเกี่ยว

นอกจากนี้ใน Filter Cake หรือกากตะกอนหม้อกรองจากโรงงานน้ำตาล ยังมีปูนขาวและสารที่ช่วยเร่งการตกตะกอนของน้ำอ้อยที่ใส่ในขั้นตอนของการทำใส จึงมีสภาพเป็นด่างอ่อน – ด่างปานกลาง (ค่า pH ประมาณ 8.0 – 9.0) ซึ่งสามารถลดความเป็นกรดของดินได้ แต่หากทิ้งไว้นาน ๆ ความเป็นด่างจะลดลง อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์พบว่า Filter Cake มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ ธาตุไนโตรเจน (N) ประมาณ 3% ฟอสฟอรัส (P) ประมาณ 0.24% และโพแทสเซียม (K) ประมาณ 0.2% จึงมีคุณสมบัติเป็นวัสดุปรับปรุงดินได้เป็นอย่างดี โดยมีประโยชน์และขั้นตอนการนำไปใช้ ดังนี้

ประโยชน์ของกากตะกอนหม้อกรอง (Filter Cake)  

 1. ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินให้สูงขึ้น
 2. ลดความเป็นกรดของดิน
 3. ช่วยให้ดินร่วนซุย โปร่ง ไม่แน่นทึบ
 4. เพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่ออ้อย
 5. เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์

ขั้นตอนการนำไปใช้ กากตะกอนหม้อกรอง (Filter Cake)

 1. กากตะกอนหม้อกรอง หรือ Filter Cake สามารถนำไปใช้ในแปลงที่จะปลูกอ้อยใหม่ได้
 2. เมื่อทำการไถรื้อถอนตออ้อยเก่า หรือการไถเปิดหน้าดินเพื่อจะปลูกอ้อยใหม่ ก่อนการปลูกอ้อยครั้งต่อไป ให้นำกากตะกอนหม้อกรองมาใส่ในอัตรา 18 – 30 ตันต่อไร่ โดยใส่ให้กระจายกันทั่วทั้งแปลงโดยใช้เครื่องหว่านปุ๋ยหมัก หรือถ้าไม่มีเครื่องหว่านปุ๋ยหมักให้นำกากตะกอนหม้อกรองมาเทกองไว้ตามจุดต่าง ๆ ในแปลงที่จะปลูกอ้อย ต่อจากนั้นใช้รถไถติดใบมีดเกรดหน้า ทำการเกลี่ยให้กากตะกอนหม้อกรองกระจายไปทั่วทั้งแปลง
 3. ไถพรวนให้กากตะกอนหม้อกรองคลุกเคล้าลงไปในดิน
 4. พักดินทิ้งไว้ 1 – 2 เดือน เพื่อให้เกิดการย่อยสลายจนหมด หากไม่พักดินแล้วทำการปลูกอ้อยเลยทันที อาจมีผลทำให้ต้นอ้อยที่งอกออกมามีอาการขาดธาตุไนโตรเจนได้ เนื่องจากจุลินทรีย์ในดินจะดึงไนโตรเจนจากดินไปใช้ในกระบวนการย่อยสลายเศษซากใบอ้อย ทำให้มีปริมาณไนโตรเจนในดินน้อยลงในช่วงที่มีการย่อยสลาย
 5. หลังจากพักดินแล้วจึงทำการเตรียมดินเพื่อปลูกอ้อยต่อไป

ปัจจุบันมิตรผลได้พัฒนาฟิลเตอร์ เค้ก เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น โดยผลิตให้อยู่ในรูปปุ๋ยอินทรีย์พร้อมใช้งาน สามารถขนส่งสะดวก ช่วยประหยัดต้นทุนให้เกษตรกร เป็นการปรับปรุงฟิลเตอร์ เค้ก ด้วยการลดความชื้นจาก 75 ส่วน เหลือเพียง 35 ส่วน เมื่อความชื้นลดลงทำให้ปริมาณการใส่ฟิลเตอร์ เค้ก ที่เปลี่ยนเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วเพียง 4 ตันต่อไร่ จากเดิมต้องใส่ฟิลเตอร์ เค้กสด 30 ตันต่อไร่

การใส่กากตะกอนหม้อกรอง หรือ Filter Cake เพื่อปรับปรุงดิน นอกจากจะทำให้ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังทำให้ดินมีปริมาณธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่ออ้อยมากขึ้นด้วย ซึ่ง Filter Cake นั้นหาได้ไม่ยากจากโรงงานน้ำตาลใกล้บ้าน ของดีและมีประโยชน์แบบนี้มิตรชาวไร่อย่าลืมหามาใช้กันนะคะ 

Filter-Cake-003-02.jpg

ข้อมูล : http://www.ocsb.go.th/upload/journal/fileupload/144-4003.pdf

ภาพประกอบ : 1. https://www.natems.com/filter-cake/

 1. https://www.parnaby.co.uk/industries/aggregate-washing-plant/

ข่าวปักหมุด