หน้าแรก

หยุดก่อน! ใบอ้อยมีค่า อย่าเผา เอามาขายให้กับมิตรผลดีกว่าเรารับซื้อใบอ้อย ฟางข้าว ตันละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นราคารับซื้อหน้าโรงงาน เปิดรับซื้อตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 กลุ่มมิตรผลรณรงค์ให้ชาวไร่ตัดอ้อยสด เนื่องจากอ้อยไฟไหม้จะถูกหัก 30 บาท/ตัน และโดยเงินนี้จะนำมาเฉลี่ยให้กับอ้อยสดทุกตัน และทั้งนี้หากท่านพบเห็นการเผาอ้อย (เฉพาะไร่อ้อยคู่สัญญาของมิตรผล) สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ โดยมิตรผลมอบเงินรางวัลนำจับ 100,000 บาท เมื่อคดีถึงที่สิ้นสุด

มาร่วมกันลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกันนะคะ จากบทความข้างต้นอาจมีบางท่านสงสัยไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี ถ้าอยากขายใบอ้อย ฟางข้าว เราขอแนะนำขั้นตอนการเตรียมความพร้อมดังนี้

  1. ติดต่อแจ้งความความจำนงอัดใบอ้อยกับเขตส่งเสริมของโรงงานน้ำตาลมิตรผลที่ใกล้บ้าน
  2. หากพื้นที่ของท่านสามารถให้บริการอัดใบอ้อยได้ เขตส่งเสริมจะดำเนินการ พร้อมกับแจ้งวัน เวลา ที่รถอัดใบเข้าไปให้บริการและกระบวนการขนส่งไปยังโรงไฟฟ้า
  3. รอรับเงินจากการขายใบอ้อยได้เลย

เห็นไหมคะว่าใบอ้อยไม่เพียงแต่ให้รายได้เพิ่มจากการขายใบ แต่หากเหลือไว้ในไร่อ้อยก็ยังช่วยรักษาความชื้นในดิน ควบคุมไม่ให้เมล็ดวัชพืชที่เป็นตัวร้ายคอยแย่งชิงธาตุอาหารของอ้อยไม่ให้เจริญเติบโต ยังไม่หมดเท่านั้น!!! ไถกลบยังเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุบำรุงสุขภาพดินนะคะ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเรามองว่าการตัดอ้อยสดได้คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ อากาศที่ดีขึ้นค่ะ  

เรามาตัดอ้อยสด ลดมลพิษ เพื่อชีวิตที่ดีกว่ากันเถอะนะคะ!

หยุดเผา-007.jpg

หยุดเผา-006.jpg

 

 

ข่าวปักหมุด