หน้าแรก

สวัสดีค่ะมิตรชาวไร่ที่น่ารักทุกท่าน อีกไม่นานการเริ่มต้นฤดูกาลปลูกอ้อยข้ามแล้งของปีนี้จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้แล้วนะคะ อย่างที่ทราบกันว่าในประเทศไทยมีฤดูกาลปลูกอ้อยแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศและลักษณะสภาพภูมิอากาศ ที่ต้องพึ่งพาการตกของฝน ซึ่งการปลูกอ้อยในแต่ละฤดูกาลมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปดังนี้ค่ะ

  1. อ้อยข้ามแล้งหรืออ้อยปลายฝน หรือบางพื้นที่นิยม เรียก อ้อยตุลา ปลูกระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน โดยอาศัยความชื้นที่เก็บไว้ในดินตลอดช่วงฤดูฝน เพื่อให้อ้อยงอกและเจริญเติบโตอย่างช้า ๆ ในช่วงที่ไม่มีฝนตกจนกระทั่งต้นปี ถัดไปจะมีฝนตกบ้าง ดินที่เหมาะสมคือดินร่วนปนทรายหรือดินทราย
  2. อ้อยชลประทาน อ้อยน้ำราด หรืออ้อยน้ำเสริม ปลูกระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ วิธีการปลูกอ้อยน้ำราดเป็นการปลูกอ้อยโดยอาศัยความชื้นจากการให้น้ำเสริม เพื่อช่วยให้อ้อยสามารถงอกและเจริญเติบโตได้จนเข้าสู่ฤดูฝนปกติ สภาพดินที่เหมาะสมคือดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว มักอยู่ในเขตชลประทาน หรือมีแหล่งน้ำเพียงพอ
  3. อ้อยต้นฝน ปลูกระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน เป็นการปลูกอ้อยโดยอาศัยความชื้นจากฝนช่วงแรกที่ตก เพื่อให้อ้อยงอกและเจริญเติบโตได้จนเข้าสู่ฤดูฝนปกติ ดินที่เหมาะสมคือดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว โดยต้องมีการเตรียมดินและชักร่องรอฝน ซึ่งปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอต่อการงอกของอ้อยสังเกตได้จากร่องอ้อยจะมีน้ำขัง

ฤดูกาลปลูกอ้อย-003.jpg

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มหวังว่า พี่น้องมิตรชาวไร่ที่จะปลูกอ้อยปลายฝนหรืออ้อยข้ามแล้งในฤดูกาลนี้ คงเตรียมพื้นที่ เตรียมวางแผนการทำงานไว้อย่างดีแล้วนะคะ ด้วยประสบการณ์ในไร่อ้อยมาหลายปีจากรุ่นสู่รุ่นของมิตรชาวไร่ ผนวกกับองค์ความรู้การทำไร่อ้อยด้วยเกษตรสมัยใหม่ตามแบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม เรามั่นใจว่า ผลผลิตปีนี้ของพี่น้องมิตรชาวไร่จะสวยงามตามความมุ่งมั่นแน่นอนค่ะ

ขอบคุณที่มาข้อมูลและภาพ

 https://sites.google.com/

https://www.matichon.co.th/

https://www.kasetkaoklai.com/

ข่าวปักหมุด