เตือนภัยการเกษตร ด้วงหนวดยาว-หนอนกอ กลับมาแล้ว

ในช่วงปลายปีที่เข้าสู่ฤดูหนาวของไทย แม้ว่าอุณหภูมิจะหนาวได้ไม่นานนัก แต่สายลมที่พัดพาในฤดูกาลนี้ก็บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าสภาพอากาศนั้นขาดความชุ่มชื้น ความแห้งแล้งที่มาพร้อมลมหนาวทุก ๆ ปีคือสัญญาณเตือน