รมต.อุตสาหกรรม เร่งปรับแก้กฎหมายหนุนใช้อ้อยในอุตสาหกรรมชีวภาพ

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) และมอบนโยบายเร่งรัดการปรับแก้พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ