หน้าแรก

  • TIPS
  • อ้อยปลูก - วัดค่าความหวานตัดอ้อยเข้าหีบ -1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา
  • อ้อยตอ - วัดค่าความหวานตัดอ้อยเข้าหีบ -1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา
LDD On Farm Land Use Planning แอปพลิเคชันเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง

LDD On Farm Land Use Planning แอปพลิเคชันเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง

ปัจจุบันแอปพลิเคชันด้านการเกษตรถูกพัฒนาขึ้นมากมาย ลูกเล่นของแต่ละแอปแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการใช้งาน แต่ที่ไม่ต่างกันคือจุดประสงค์ของแต่ละแอปพลิเคชัน ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยของเกษตรกร
Smart Core - Robotic Soil Sampling

Smart Core - Robotic Soil Sampling

การเลือกพื้นที่และการจัดการดิน เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่เกษตรกรต้องลงมือทำก่อนการเริ่มปลูกพืชไม่ว่าชนิดใดก็ตาม เพราะดินเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการผลิตพืช และยังเป็นตัวกำหนดปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเ
Warka Tower

Warka Tower

สถาปนิกคิดดีช่วยเพื่อนมนุษย์ผุด หอคอยแปลงไอน้ำในอากาศ เป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์! ช่วยชาวแอฟริกามีน้ำดื่ม-ใช้ ทำจากวัสดุในชุมชน
โดรนวัดความหวานในไร่อ้อย

โดรนวัดความหวานในไร่อ้อย

โดรน หรือ อากาศยานไร้คนขับ เข้ามามีบทบาทในไร่อ้อยอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการวัดหรือสำรวจพื้นที่ ใช้พ่นสารกำจัดศัตรูพืช รวมถึงใช้โดรนให้ปุ๋ยในไร่อ้อย เป็นต้น
Farm manage แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณเป็น CEO ด้านการเกษตร

Farm manage แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณเป็น CEO ด้านการเกษตร

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล คือ ตัวช่วยให้ภาคการเกษตร ปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบเดิมไปสู่การทำการเกษตรอัจฉริยะ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ตั้งแต่ การผลิต โดยการนำเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาช่วยทำงาน
One Agri Application แอปเดียวครบ จบทุกความต้องการ

One Agri Application แอปเดียวครบ จบทุกความต้องการ

ในยุคปัจจุบันชาวไร่มีจำนวนมากขึ้น แต่ช่องทางการสื่อสารและการขอรับบริการนั้นมีไม่เพียงพอ ทำให้การบริการยังไม่ทั่วถึง ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงสถานการณ์ที่ทุกคนคาดไม่ถึง
Agritech การเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน

Agritech การเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน

ในยุค 5G มีคำศัพท์ใหม่ ๆ ให้เราได้เรียนรู้มากมาย โดยส่วนใหญ่ล้วนเป็นคำศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี แม้ด้านเกษตรกรรมเองก็มีศัพท์เกิดขึ้นมากมาย จนเกษตรกรอย่างเราอาจจะเริ่มตามไม่ทัน
แฮนดี้เซ้นส์-TMEC ระบบเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เพื่อการทำเกษตรอัจฉริยะ

แฮนดี้เซ้นส์-TMEC ระบบเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เพื่อการทำเกษตรอัจฉริยะ

ภาคการเกษตรปัจจุบันนิยมนำระบบเซนเซอร์มาใช้งานมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นสมาร์ทฟาร์ม หรือการทำเกษตรอัจฉริยะ ส่งผลให้นักวิจัยด้านเกษตรหลายท่านหันมาให้ความสนใจพัฒนาโปรแกรมหรือเทคโนโลยีเพื่อรองรับ
Plant Factory โรงงานผลิตพืช

Plant Factory โรงงานผลิตพืช

ในปัจจุบันจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนส่งผลกระทบกับการทำการเกษตร ที่ยากต่อการควบคุม อีกทั้งกระแสรักสุขภาพ ที่นับวันยิ่งต้องจับตามอง เนื่องจากสังคมคนเมืองในปัจจุบันที่ต้องเผชิญทั้งฝุ่นละออง โรคระบาดที่เก