หน้าแรก

  • TIPS
  • อ้อยตอ - ให้น้ำโดยน้ำฝน -1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา
  • อ้อยปลูก - ให้น้ำโดยน้ำฝน -1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา
พักดินปลูกพืชตระกูลถั่วได้ง่าย ๆ ด้วยเครื่องมือไร่สมัยใหม่

พักดินปลูกพืชตระกูลถั่วได้ง่าย ๆ ด้วยเครื่องมือไร่สมัยใหม่

ช่วงนี้แปลงอ้อยหลายแปลงของมิตรชาวไร่ คงกำลังเตรียมดินเพื่อปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อพักดินสลับอ้อยกันอยู่ อย่างที่ทราบกันว่าประโยชน์ของการพักดินปลูกพืชชนิดอื่นสลับอ้อยนั้น เป็นการฟื้นฟูปรับปรุงดินด้วยวิธี
Solar Impulse เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ลำแรกที่บินครบรอบโลก

Solar Impulse เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ลำแรกที่บินครบรอบโลก

หากจะเรียกยุคปัจจุบันนี้ว่า “ยุคแห่งนวัตกรรมสมัยใหม่” มิตรชาวไร่จะเห็นด้วยหรือไม่ เพราะจากข้อมูลข่าวสารเรื่องการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ทั้งรูปแบบดิจิตัล สิ่งประดิษฐ์รักษ์โลก หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยง
Carbon Engineering จับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตรงจากอากาศ

Carbon Engineering จับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตรงจากอากาศ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide) ก๊าซไม่มีสีที่เมื่อเราหายใจเข้าไปแล้วจะเกิดอาการระคายเคืองจมูกและคอ ข้อมูลต่างๆ ที่เราเคยได้รับตั้งแต่เด็กจนโต ตอกย้ำอยู่เสมอว่าคาร์บอนไดออกไซด์สร้างผลเสียแก่โลกม
เทคโนโลยีโดมปลูกพืชผักไร้เสาจากญี่ปุ่น

เทคโนโลยีโดมปลูกพืชผักไร้เสาจากญี่ปุ่น

Climate Change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดขึ้นมานานอย่างต่อเนื่อง ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้การปลูกพืชผักเพื่อเป็นอาหารเต็มไปด้วยความยา
TAS2GO แทสทูโก แอปพลิเคชั่นที่รวมรวมทุกมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย

TAS2GO แทสทูโก แอปพลิเคชั่นที่รวมรวมทุกมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 หลายหน่วยงานปรับตัวเพื่อให้การทำงานตามเป้าหมายคล่องตัวมากขึ้น อย่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ที่ดูแลด้านเกษตรกรรมของประเทศ รับมือโควิด-1
Coop Care แอปพลิเคชันสหกรณ์การเกษตร

Coop Care แอปพลิเคชันสหกรณ์การเกษตร

เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ ซึ่งฤดูร้อนของไทยไม่ได้มีแค่ความร้อน แต่เป็นฤดูร้อนที่เต็มไปด้วยผลไม้ประจำฤดูหลากหลายชนิด ที่พร้อมเสริฟถึงที่ทั่วไทย ดังไกลทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียน มังค
Digital Farmer แอปพลิเคชั่นคู่เกษตรกรไทย

Digital Farmer แอปพลิเคชั่นคู่เกษตรกรไทย

ปัจจุบันแอปพลิเคชันด้านการเกษตรถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือและรองรับการทำงานของเกษตรกรยุค 4.0 จำนวนมาก ทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการขายสินค้าเกษตร แอปพลิเคชันสั่งงานเครื่องจักรเพื่อตรวจสอบแมลง ศัตรูพ
Farm D Application ระบบช่วยตัดสินใจลงทุนปลูกพืชให้เกษตรกร 4.0

Farm D Application ระบบช่วยตัดสินใจลงทุนปลูกพืชให้เกษตรกร 4.0

ช่วงนี้ออกไปไหนก็ลำบาก ทั้งสภาพอากาศที่ร้อนจัด ไวรัสกระจาย ทำให้พี่น้องประชาชนต้องระมัดระวังตัวเองและคนใกล้ชิดให้ห่างไกลจากโรคร้ายมากขึ้น
Hello Li-Fi เทคโนโลยีไร้สายผ่านแสง

Hello Li-Fi เทคโนโลยีไร้สายผ่านแสง

ยุคอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT : ไอโอที) อย่างนี้ เชื่อว่ามิตรชาวไร่คงคุ้นเคยดีกับคำว่า Wi-Fi (ไวฟาย) การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ที่มีสัญญาณ ด้วยคลื่นวิทยุ และคลื