หน้าแรก

พักดินปลูกถั่ว เคล็ดลับเสริมฐานรากที่มั่นคงให้การปลูกอ้อยได้ผลผลิตดี
มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม อ., 8 มิ.ย. 64

พักดินปลูกถั่ว เคล็ดลับเสริมฐานรากที่มั่นคงให้การปลูกอ้อยได้ผลผลิตดี

สวัสดีค่ะมิตรชาวไร่ เมื่อฝนมาถึงเวลาเตรียมแปลงและปลูกพืชตระกูลถั่วกันแล้วนะคะ ซึ่งการปลูกอ้อยสมัยใหม่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มที่มิตรผลได้ใช้เวลาศึกษาและวิจัยโครงสร้างของดินในแปลงปลูกอ้อยหลายพื้นที่กว่า

แนวโน้มอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยปี 2564-2566
สถานการณ์อ้อยและน้ำตาล ศ., 4 มิ.ย. 64

แนวโน้มอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยปี 2564-2566

สวัสดีค่ะพี่น้องมิตรชาวไร่ทุกท่าน ในฐานะเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยให้เป็นผู้ส่งออกน้ำตาลระดับแนวหน้าของโลก ข่าวสารสถานการณ์อ้อยและน้ำตาลจึงเป็นประเด็นที

ฐิติมา บัวผุย อนาคตเกษตรกรไร่อ้อยยุคใหม่ ปลูกอ้อยอย่างไร ให้เป็น Smart Farm
คนเก่งเกษตรสมัยใหม่ พฤ., 13 พ.ค. 64

ฐิติมา บัวผุย อนาคตเกษตรกรไร่อ้อยยุคใหม่ ปลูกอ้อยอย่างไร ให้เป็น Smart Farm

ปัจจุบัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล้อตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่มุ่งเน้นให้มนุษย์สะดวกสบายและรวดเร็ว ทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงาน

ปลูกอ้อยต้นฝนได้กำไรถึง 3 ต่อ
มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม จ., 3 พ.ค. 64

ปลูกอ้อยต้นฝนได้กำไรถึง 3 ต่อ

การปลูกอ้อยต้นฝนส่วนใหญ่จะเริ่มเตรียมดินช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไป และควรจะปลูกให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม การเตรียมดินควรเตรียมดินให้ลึก ยกร่อง 15-20 ซม. จากผิวดิน ให้กลบพันธุ์บาง ๆ

6 ข้อดีทำไมคนถึงหันมาปลูกอ้อย
มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ศ., 30 เม.ย. 64

6 ข้อดีทำไมคนถึงหันมาปลูกอ้อย

ปลูกง่าย และปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด ลงทุนครั้งเดียวอยู่ได้ถึง 4 ปี มีแหล่งรับซื้อที่แน่นอน มีกฎหมาย พรบ.คุ้มครอง มีเงินสนับสนุนจากรัฐบาล มีที่เชียวชาญคอยให้คำแนะนำ

คลิปไฮไลท์

ดูทั้งหมด