หน้าแรก

เพลี้ยอ่อนสำลี คือ อะไร?

เพลี้ยอ่อนสำลี หรือ Wooly Aphid เป็นแมลงกลุ่มปากดูดในวงศ์ Aphididae ตัวค่อนข้างกลมสีน้ำตาลอ่อน คล้ายเพลี้ยอ่อน มีหนวดสั้น ขายาว หลังออกเป็นตัวอ่อน ประมาณ 5 วัน จะเริ่มสร้างแป้งสีขาวปกคลุมตัวเองอยู่ด้านบน จึงเป็นที่มาของชื่อ เพลี้ยอ่อนสำลี

การขยายพันธุ์
วงจรชีวิตของแมลงชนิดนี้ จะขยายพันธุ์แบบออกลูกเป็นตัวโดยไม่ออกเป็นไข่ และไม่ต้องผสมพันธุ์ ตัวแม่ตัวหนึ่งออกลูกได้ 50-100 ตัว ระยะตัวอ่อน จะมีขนาดประมาณ 0.7 มิลลิเมตร

ช่วงเวลาระบาด
พบการระบาดมากในฤดูแล้ง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน แต่ปริมาณการระบาดจะลดน้อยลงเมื่อเข้าฤดูฝน

อันตรายของเพลี้ยอ่อนสำลีต่ออ้อย
เพลี้ยอ่อนสำลีจะคอยดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ใต้ใบอ้อย ทำให้ใบอ้อยเป็นสีเหลืองซีด บางครั้งอาจมีผลให้ต้นอ้อยแห้งตายไปทั้งต้น ส่งผลให้ผลผลิตลดลง ได้ 1-2 ตันต่อไร่ รวมไปถึงความหวานลดลงประมาณ 0.5-2 ซี.ซี.เอส.

ซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูกาลหีบอ้อย ที่มิตรชาวไร่กำลังให้น้ำ บางพื้นที่เริ่มมีการระบาดของเพลี้ยสำลี มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มขอแนะนำว่า หากพบการเข้าทำลายของเพลี้ยอ่อนสำลี ให้ตัดใบอ้อยที่พบเพลี้ยออกมาทำลายนอกแปลง หรือตีใบล่าง ที่เริ่มแห้งลง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของเพลี้ย หรือฉีดพ่นด้วยสารสกัดจากใบยาสูบ ในบริเวณที่พบการระบาด หลังจากนั้นอีก 1 สัปดาห์ให้ฉีดพ่นซ้ำอีกรอบ หรือจนกว่าจะไม่พบการระบาด  แต่ถ้าไม่มีการระบาดมากก็ไม่ต้องทำอะไร รอจนเมื่อฝนตกลงมา เพลี้ยอ่อนสำลีก็จะหายไปเองค่ะ

ข่าวปักหมุด