หน้าแรก

หนึ่งในเสาหลักที่สำคัญของทฤษฎี 4 เสาหลัก ที่มิตรผลโมเดริน์ฟารม์ นำเสนอให้เพื่อนมิตรชาวไร่ไป ลองใช้กัน คือ ลดการไถพรวน (Minimum Tillage) วิธีการคือ กำหนดให้ไถพรวนเฉพาะบนแปลงปลูกอ้อย  (Bed Form) ที่ยกขึ้นมาในไร่อ้อยเท่านั้น เพื่อรักษาโครงสร้างของดิน ลดพื้นที่เตรียมดินลงประมาณ 35 % ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และลดเวลาในเตรียมดินก่อนปลูกอ้อย

ของเล่นชาวไร่ที่นำมาเสนอเพื่อนมิตรชาวไร่ในวันนี้ จะตอบโจทย์การลดการไถเตรียมดินปลูกอ้อยปลายฝนได้เป็นอย่างดี

ขอแนะนำให้รู้จักกับเครื่องขึ้นเบดแบบโรตารี่ที่ มีชื่อว่า “โซนอลโรตาเวเตอร์” (Zonal Rotavator) ที่หลายคนอาจเคยเห็นการทำงานของมันไปบ้างแล้ว ว่าประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าของเล่นชิ้นนี้เป็นอย่างไร แน่นอนว่านอกจะช่วยเราพรวนดินให้ละเอียดเหมาะแก่การปลูกอ้อยของเราแล้ว ยังสามารถปรับระดับการทำงานให้เหมาะสมกับแนวร่องที่กำหนดไว้ ลดการบดอัดของชั้นดินได้ตามหลักการควบคุมแนววิ่งของรถ (Controlled Traffic) ได้เป็นอย่างดี สมรรถนะการทำงานของเครื่องขึ้นเบดแบบโรตารี่ “โซนอลโรตาเวเตอร์” อยู่ที่ 20 ไร่ต่อวัน ใช้น้ำมันเฉลี่ยเพียงไร่ละประมาณ5.5 ลิตรเท่านั้น ซึ่งถือว่าคุ้มค่าระดับหนึ่งเลยทีเดียว ของแถมอย่างหนึ่งที่ได้จากความรวดเร็วในการพรวนดินของเจ้าเครื่องนี้คือลดการทำลายไส้เดือนในดิน และจุลินทรีย์สารอาหารที่มีประโยชน์ต่ออ้อยได้อีกด้วย

ข่าวปักหมุด