หน้าแรก

พี่น้องเกษตรกรเตรียมเฮได้ครับ เพราะมีข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า จากการประชุม คณะรัฐมนตรี (ค.ร.ม.) สัญจร จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 61 ที่ผ่านมา นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะเสนอโครงการพักหนี้เกษตรกร 3.5 ล้านรายที่เป็นสมาชิก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ให้พิจารณา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้มีโอกาสฟื้นฟูอาชีพในช่วง 3 ปี และมีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้ได้ในปีที่ 4 หากได้รับความเห็นชอบ กระทรวงเกษตรฯ จะนำมาจัดทำรายละเอียด แนวทางการฟื้นฟูอาชีพต่อไป

กระทรวงเกษตร-004.jpg

โดยการฟื้นฟูอาชีพนี้จะใช้งบประมาณ 5,000ล้านบาท ส่งเสริมให้เกษตรประกอบอาชีพด้านการเกษตร ตามที่กระทรวงเกษตรฯกำหนด ภายใน 3 ปี จะต้องสร้างรายได้ที่เพียงพอจะชำระหนี้ได้ในปีที่ 4และพร้อมจะประกอบอาชีพต่อไปโดยไม่สร้างภาระหนี้เพิ่ม สำหรับอาชีพที่เตรียมไว้ส่งเสริมนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณา ทั้งเลี้ยงไก่ หมู ปลา และเพาะปลูก ภายใต้เงื่อนไขต้องมีตลาดรองรับที่ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรและสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

กระทรวงเกษตร-003.jpg

ได้ฟังแค่นี้ก็รู้สึกปลื้มใจแทนพี่น้องเกษตรกร ที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเป็นห่วงเป็นใย ตอนนี้ก็ร่วมกันสวดภาวนาขอให้มตินี้ผ่านการเห็นชอบนะครับ..สาธุ!

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.siamrath.co.th

ข่าวปักหมุด