หน้าแรก

สวัสดีค่ะพี่น้องมิตรชาวไร่ ช่วงนี้ฝนตกกระจายทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย โดยเฉพาะแถบภาคอีสานที่มีฝนตกต่อเนื่องทำให้มวลน้ำสะสมหลายจังหวัด ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรม เส้นทางการจราจร รวมถึงบ้านเรือนของประชาชน มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ประสบปัญหาน้ำท่วมจากมวลน้ำสะสมในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะ

แน่นอนว่าฝนตกบ่อยเกือบทุกวันแบบนี้ ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะและแหล่งน้ำต่าง ๆ สิ่งที่ตามมาคือ ปริมาณยุงที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนแหล่งเพาะพันธุ์ อย่างที่ทราบกันดีว่า หน้าฝนเป็นฤดูระบาดสูงสุดของยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และเชื้อไวรัสซิก้า ซึ่งจากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก โดยกรมควบคุมโรค ที่เก็บข้อมูลมาตั้งแต่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วย จำนวน 31,843 ราย ซึ่งมากกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ถึง 1.6 เท่า โดยในปัจจุบัน มีผู้ป่วยเสียชีวิต 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของผู้ป่วยทั้งหมด ดังนั้นสิ่งที่พี่น้องมิตรชาวไร่ต้องระวังคือ อย่าปล่อยให้บริเวณบ้านของเรากลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย พาหะที่จะนำโรคร้ายมาสู่คนในครอบครัว

ปัจจุบันแอปพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มอย่าง “อสม. ออนไลน์” เครื่องมือสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกระหว่างหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ได้พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด “รายงานสำรวจลูกน้ำยุงลาย” ที่จะช่วยให้พี่น้อง อสม. สามารถสำรวจลูกน้ำยุงลายพาหะโรคร้ายได้อย่างแม่นยำและง่ายขึ้น เช่น

  • สามารถแยกดูรายละเอียดข้อมูลการกระจายตัวของความชุก แหล่งที่พบลูกน้ำยุงลายบ่อย ได้ในระดับรายหมู่บ้าน
  • รายงานจำนวนและรายละเอียดรูปแบบภาชนะที่มักพบเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น แหล่งน้ำใช้, น้ำดื่ม, จานรองกระถางต้นไม้ และยางรถยนต์เก่า ได้อย่างแม่นยำ

เพียงแค่เปิดแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ระบบจะประเมินค่าดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลาย (HI, CI) พร้อมส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ให้สามารถเห็นภาพรวมในพื้นที่ทั้งหมด เช่น สถานการณ์ความชุกลูกน้ำยุงลาย, แหล่งพื้นที่ที่พบลูกน้ำยุงลายได้บ่อย และภาชนะที่มักพบเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทำให้สามารถวางแผนและกำหนดมาตรการในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่นั้น ๆ ได้เหมาะสมและแม่นยำมากยิ่งขึ้น 

แอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ พัฒนามาจากแนวคิด Digital for THAIs เพื่อให้การทำงานด้านสาธารณสุขเป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งนี้หากพี่น้องมิตรชาวไร่สนใจอยากมีส่วนช่วยเป็นหูเป็นตาในเรื่องการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนชนของตนเอง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : อสม. ออนไลน์ หรือ โทร. 062-520-1999

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการระบาดของโรคร้ายจากยุงลายด้วยกันได้นะคะ ไม่จำเป็นต้องเป็น อสม.หรือทำงานด้านสาธารณสุข ชาวไร่อย่างเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมการระบาดของโรคภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ได้ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนบ้านเดียวกันค่ะ.

แอปฯ-003.jpg

ข้อมูลและภาพจาก

https://www.technologychaoban.com/what-news/article_114399

ข่าวปักหมุด