หน้าแรก

          ปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก ตกค้างในสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายนาน เป็นอันตรายต่อสัตว์ มนุษย์ และสิ่งมีชีวิตทั้งปวง

Process.jpg

          Wenwen Fan จาก Royal College of Arts ต้องการใช้ความสามารถในการดีไซน์ของเธอช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยทำแพกเกจจิ้งทดแทนพลาสติกจากสาหร่ายที่กินได้ขึ้นมา

Seaweed.jpg

          สาหร่ายเป็นสิ่งทดแทนพลาสติกที่ยั่งยืน ที่นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยพยายามศึกษาค้นคว้ากันเป็นอย่างมาก สิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจก็คือมันสามารถกินได้ และมีคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วย เราใช้สาหร่ายสำหรับอาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์ความสวยงามอยู่แล้วด้วย ซึ่งแน่นอนว่ามันถึงเวลาที่จะทำให้สาหร่ายเป็นได้มากกว่านั้น

With vitamin.jpg

Boil Process.jpg

          แพกเกจจิ้งอาหารของ Wenwen Fan ทำมาจากสาหร่ายและผักสกัด มันสามารถกินได้ ไว้ใส่กับขนม หรือละลายน้ำได้เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้กับวิตามิน หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ นอกจากนี้แพกเกจจิ้งแบบนี้ก็ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เช่นกัน

          มากกว่านี้สาหร่ายอาจช่วยโลกในเรื่องของสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและโลกร้อนได้อีกด้วย โดยสาหร่ายทะเลช่วยดูดซับคาร์บอนได้มหาศาล

          แพกเกจจิ้งจากสาหร่ายนี้มีความสวยงาม และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และต่อโลก ที่อาจเป็นนวัตกรรมที่ทดแทนพลาสติกที่ก่อมลพิษให้โลกในอนาคตได้

ที่มา : https://www.facebook.com/environman.th/photos/pcb.3312332225561868/3312331815561909/

        https://www.yankodesign.com/2020/09/09/edible-food-packaging-made-from-seaweed-has-the-potential-to-offset-carbon-emissions-entirely/?fbclid=IwAR3tTdAIe0y9UxZZOREJ5Dz1XAfXZIEoTPOBbkVNZJqoHUA6CMkHiUz8vbg

ข่าวปักหมุด