หน้าแรก

สวัสดีค่ะพี่น้องมิตรชาวไร่ ช่วงนี้ประเทศไทยของเรามีฝนตกหนักทั่วประเทศ ซึ่งเป็นอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “โกนเซิน” ที่ขึ้นฝั่งทางเวียดนาม แต่ส่งผลกระทบถึงประเทศไทย จะเห็นว่าบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง อาทิ  จังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดตรัง และจังหวัดพังงา เป็นต้น

ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องพายุโซนร้อนกำลังแรงโกนเซินนี้ว่า พายุโซนร้อนโกนเซิน บริเวณทะเลจีนใต้ กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้น และเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประมาณวันที่ 13 กันยายนนี้

ขณะที่มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมาบางแห่ง

อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 14 กันยายนนี้

ส่วนพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง กทม.และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และฝนตกหนักบางแห่ง

นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำได้จัดประชุมออนไลน์เร่งด่วน ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์น้ำ และรับทราบความก้าวหน้า 10 มาตรการฤดูฝน เน้นย้ำทุกหน่วยงานเตรียมแผนก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังจากเกิดภัยให้เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยเฉพาะจุดเสี่ยง เขตชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ นิคมอุตสาหกรรม มีการแจ้งเตือนประชาชนโดยเร็วเพื่อเตรียมอพยพและป้องกันผลกระทบให้เกิดได้น้อยที่สุด

ทั้งนี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) คาดการณ์ฝนพบว่าเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564 ปริมาณฝนทั้งประเทศจะมีค่ามากกว่าค่าปกติ 7-15% ขณะที่แนวโน้มการเกิดพายุพบว่า ยังไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรง แต่ได้สั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ เตรียมรับมือ จัดทำแผนปฏิบัติการ เตรียมการรองรับกรณีฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อรองรับน้ำหลากที่จะเกิดขึ้นเป็นรายหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มขอให้พี่น้องมิตรชาวไร่เฝ้าระวังผลกระทบจากพายุฟ้าฝนที่เกิดขึ้นไม่ให้ส่งผลเสียหายต่อการเกษตร รวมถึงสุขภาพของครอบครัวมิตรชาวไร่นะคะ

003.jpg

ขอบคุณที่มา:

https://www.naewna.com/

https://www.prachachat.net/

 

 

 

ข่าวปักหมุด