หน้าแรก

สวัสดีค่ะมิตรชาวไร่ อีกไม่นานฤดูกาลหีบอ้อยเข้าโรงงานก็จะมาถึงแล้วนะคะ มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มหวังว่าพี่น้องมิตรชาวไร่คงจะเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ ทั้งเครื่องไว้เครื่องมือ รถตัดอ้อย รถบรรทุกอ้อย การวางแผนตัดอ้อยแต่ละแปลง แปลงไหนตัดก่อนตัดหลัง รวมถึงระบบขนส่ง ต้องวางแผนให้ชัดเจน รัดกุม เพื่อส่งอ้อยเข้าโรงงานได้ตามเวลา

ที่สำคัญมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มขอรณรงค์ให้พี่น้องชาวไร่ตัดอ้อยสดไว้ใบอ้อยบางส่วนคลุมดิน บางส่วนขายเข้าโรงงานเพื่อเป็นเชื้อเพลิง ดีกว่าตัดอ้อยเผาใบนะคะ เพราะการตัดอ้อยสด คือการรักษาคุณภาพของอ้อยได้มากกว่าการตัดอ้อยเผาใบ ทั้งด้านค่าความหวานและปริมาณน้ำตาลที่ได้

จะเห็นว่าโรงงานน้ำตาลเกือบทุกแห่งทั่วประเทศ รวมถึงรัฐบาลเอง ต่างร่วมกันสร้างแรงจูงใจให้ชาวไร่หันมาตัดอ้อยสดแทนการเผา ทั้งการหักค่าอ้อยไฟไหม้ ให้ราคาอ้อยสดดีกว่า ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรที่ชาวไร่จะได้รับ

วันนี้มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มรวบรวม “ข้อดีของการตัดอ้อยสดงดเผาใบ” ทั้งต่อตัวผลผลิต ชาวไร่ โรงงาน และสิ่งแวดล้อมมาฝากทุกท่านตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยค่ะ

IMG_7372.JPG

ข่าวปักหมุด