เตรียมพันธุ์อ้อยอย่างไรให้ได้ผลผลิตสูง

ช่วงครึ่งปีที่ผ่านมามิตรชาวไร่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวน คือ ฝนแล้ง ปริมาณฝนต่ำมาก โดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฏาคม ซึ่งปัจจัยหลักก็คือปรากฏการณ์เอลนิโนซึ่งมักจะเกิดขึ้นเป็นปกติทุกๆ 4-5 ป