กรมอุตุประกาศเตือน พายุฤดูร้อน 24-27 เม.ย.61

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน" ฉบับที่ 1 ซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 24-27 เมษายน 2561 ดังนี้จ้า