ตะกร้าปันมิตร แบ่งเบาความทุกข์ แบ่งปันความสุข

สวัสดีค่ะ พี่น้องมิตรชาวไร่ทุกท่าน แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยจะเริ่มคลี่คลายลงบ้าง และมาตรการผ่อนปรนระยะต่าง ๆ ของรัฐบาลก็อนุญาตให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติใหม่ หรือ New Nor