กลุ่มมิตรผลร่วม “ยกกำลังสองอาชีวศึกษา”

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา กลุ่มมิตรผลนำโดยคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ ดร.วัชรินทร์ ศิริพานิ