เผาอ้อยผิดกฎหมาย จับได้เสี่ยงคุก

ปัญหาการเผาอ้อย แม้ถูกอ้างด้วยเหตุผล ขาดแคลนแรงงาน, คนงานไม่ยอมเข้าตัดหากไม่เผาใบเสียก่อน หรือเร่งตัดเพื่อส่งอ้อยเข้าโรงงานให้ทันก่อนปิดหีบ บางรายตัดสดยังกลับมาเผาใบด้วยซ้ำ เพราะไม่รู้จะทำยังไงกับใบอ้