แนวโน้มการผลิตน้ำตาลของบราซิลต่ำลงเนื่องจากการเฟื่องฟูของเอทานอล

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศบราชิล ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ปรับเปลี่ยนความสนใจหลักไปที่การผลิตเอทานอล และกลายเป็นประเทศผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ที่สุดลําดับสองของโลก อย่างไรก็ตาม เ