หน้าแรก

เลี่ยงวัชพืช ด้วยการปรับเวลาปลูกอ้อย

เลี่ยงวัชพืช ด้วยการปรับเวลาปลูกอ้อย

เลี่ยงวัชพืช ด้วยการปรับเวลาปลูกอ้อย
วิธีปรับปรุงดินด้วยปอเทือง

วิธีปรับปรุงดินด้วยปอเทือง

ดินที่ปลูกอ้อยติดต่อกันหลายปี โดยชาวไร่ละเลยไม่เอาใจใส่บำรุงดิน ดินก็จะเสื่อมสภาพลงทุกวัน ยิ่งปลูกอ้อยต่อเนื่อง ดินยิ่งแน่น ปลูกพืชอะไรก็ไม่ได้ผล
อยากรู้ไหม ในฟิลเตอร์เค้กมีอะไรบ้าง

อยากรู้ไหม ในฟิลเตอร์เค้กมีอะไรบ้าง

ฟิลเตอร์เค้ก (Filter Cake) หรือ ขี้หม้อกรอง ขี้เค้กอ้อย ขี้อ้อย หรือเค้กอ้อย เป็นตะกอนที่เหลือจากการกรองแยกน้ำอ้อยด้วยเครื่องกรองในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย ลักษณะเป็นของแข็งสีน้ำตาลปนดำ ตะกอนที่ถูกกรอง
ทำอย่างไรเมื่อพบการแพร่ระบาดของโรคใบขาว

ทำอย่างไรเมื่อพบการแพร่ระบาดของโรคใบขาว

โรคใบขาว ปัญหาใหญ่ของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โรคร้ายอันดับหนึ่งที่สร้างความสูญเสียต่อการปลูกอ้อยอย่างมหาศาล ซึ่งโรคใบขาวของอ้อยเกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา ซึ่งเป็นเชื้อที่ต้องเจริญเติบโตอยู่ในต้นอ้อยหรือในแมลงพ
การออกแบบสระน้ำในไร่อ้อย แบบ Supplement Irrigation

การออกแบบสระน้ำในไร่อ้อย แบบ Supplement Irrigation

การขุดสระเก็บน้ำโดยทั่วไปมีลักษณะแบบการขุดเหวี่ยงขึ้นคันสระ มีชาญพักสระ และมีทางรับน้ำเข้า โดยควรขุดบริเวณที่ต่ำที่สุดของพื้นที่ มีความลาดเอียง 1-2 เปอร์เซ็นต์ เพื่อใช้พื้นที่ทั้งไร่เป็นส่วนรับน้ำ ให้
เทคนิคการใช้สารคุมวัชพืชให้มีประสิทธิภาพ

เทคนิคการใช้สารคุมวัชพืชให้มีประสิทธิภาพ

ในขั้นตอนของการปลูกอ้อย การควบคุมและกำจัดวัชพืชเป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะวัชพืชเป็นศัตรูตัวฉกาจที่มาแย่งธาตุอาหารจากอ้อยในแปลง ทำให้อ้อยเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ส่งผลให้ลำต้นอ้อยไม่สมบูรณ์ น้ำ
ปลูกอ้อยแบบโมเดิร์นฟาร์ม คุมวัชพืชได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมี

ปลูกอ้อยแบบโมเดิร์นฟาร์ม คุมวัชพืชได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมี

ปลูกอ้อยแบบโมเดิร์นฟาร์ม คุมวัชพืชได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมี