หน้าแรก

ตัดอ้อยสดกับตัดแบบเผาใบอ้อยแบบไหนได้ผลดีกว่า?
สมัยก่อนการตัดอ้อยแบบเผาใบเป็นที่นิยมกันมาก เพราะใช้แรงงานคนในการตัด ไม่ต้องพบกับปัญหาใบอ้อยมากมายที่เข้าไปตัด ไม่คันไม่บาด ตัดอ้อยได้สบาย แต่ปัจจุบันเราสามารถใช้เครื่องจักรเข้าไปตัดอ้อยโดยตรงในไร่ได้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องเผาไร่อ้อยก่อนที่จะตัดแต่อย่างใด เพราะการเผาใบอ้อยก่อนเข้าไปตัดอ้อยนั้นมีผลเสียดังนี้

  1. ทำให้อ้อยสูญเสียน้ำหนักและความหวาน
  2. ทำให้อินทรียวัตถุในดินถูกทำลาย
  3. ความหนาแน่นของดินเพิ่มขึ้นทำให้ดินระบายน้ำไม่ดี ไม่อุ้มน้ำ
  4. ไม่มีใบอ้อยคลุมดิน ทำให้ดินสูญเสียความชื้นและวัชพืชเกิดขึ้นมาก
  5. ทำให้มีหนอนกอลายและหนอนกอสีขาวเข้าทำลายอ้อยตอในไร่มากกว่าการตัดอ้อยสด
  6. อาจเกิดไฟไหม้ป่า

การตัดอ้อยสดโดยใช้รถตัดอ้อยสดจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ โดยในปัจจุบันรถตัดอ้อยสดพัฒนาขึ้นมามาก สามารถตัดได้ทั้งอ้อยสดและอ้อยล้ม ยิ่งหากไร่อ้อยเป็นการรวมแปลงใหญ่ ยิ่งทำให้รถตัดอ้อยสดเข้ามาในพื้นที่ได้ง่าย ประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนในการเก็บเกี่ยวก็ถูกลง เพราะใช้แรงงานในการตัดอ้อยน้อยลง ยิ่งจัดระยะห่างระหว่างร่องอ้อยได้อย่างเหมาะสมที่ระยะ 1.85 เมตร นอกจากทำให้ผลผลิตอ้อยมีมากขึ้นแล้ว ยังง่ายต่อการเก็บเกี่ยวอ้อยอีกด้วย
การตัดอ้อยสดนี้ ทำให้อ้อยได้น้ำหนัก มีคุณภาพความหวานสูง ขายให้โรงงานได้ราคาดี แถมยังมีสิทธิพิเศษ เพราะหลายโรงงานก็ให้เงินส่งเสริม สำหรับมิตรชาวไร่ที่ตัดอ้อยสด นอกจากนี้เศษใบอ้อยที่ได้จากการตัดที่เหลือจากการเอาไว้คลุมดินเพื่อบำรุงดินแล้ว สามารถนำไปขายให้โรงงานเพื่อหารายได้เสริมได้อีกทางหนึ่ง

ข่าวปักหมุด