หน้าแรก

มิตรชาวไร่ที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เชิญฟังทางนี้ค่ะ เพราะ ธ.ก.ส. เปิดตัวบริการทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟนบนแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ที่เปลี่ยนการทำธุรกรรมทางการเงินให้เป็นเรื่องง่าย สะดวกและปลอดภัย สร้างความมั่นใจในการใช้บริการ ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของเกษตรกรยุค 4.0 ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินจากรูปแบบเดิมที่หน้าเคาน์เตอร์บริการของธนาคาร สู่การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟน ตามแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารที่มุ่งพัฒนาการให้บริการทางการเงิน ครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยหยุดนิ่งซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคเกษตรสู่ความยั่งยืนและทันสมัย

นอกจากนี้ลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ต้องชำระค่าสินค้าและบริการเป็นประจำ เขามีบริการผ่าน QR Code เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า เพื่อเปลี่ยนระบบธุรกรรมเงินสด (Cash society) ไปสู่ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic society) ที่ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)

เห็นแบบนี้แล้ว ใครเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่ อย่าลืมโหลดแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile มาใช้กันนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.kasetkaoklai.com

ข่าวปักหมุด