หน้าแรก

โครงการขยาย 2 มิตรเกษตรสมบูรณ์ บริษัท มิตรผล จำกัด เปิดศูนย์เรียนรู้การทำไร่อ้อย เขต 1 บ้านหนองโสน ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ในรัศมีการสร้างโรงงานมิตรเกษตรสมบูรณ์ 

โดยคอนเซ็ปของการเปิดศูนย์การเรียนรู้การทำไร่อ้อยครั้งนี้ เน้นรูปแบบ การจัดการไร่อ้อยแบบเกษตรทฤษฎีใหม่  ผสมผสานการทำไร่อ้อยควบคู่ไปกับการทำเกษตรผสมผสาน  เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรมีรายได้ รายวัน  รายสัปดาห์ รายเดือน และรายได้รายปี จากการทำอาชีพเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยมี นายสุกิจ  หมวดเมืองกลาง Smart Farmer MKB  เป็นผู้ร่วมเสวนาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สู่ชาวไร่อ้อยที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 90 ราย

มิตรเกษตรสมบูรณ์-003.jpg

มิตรเกษตรสมบูรณ์-005.jpg

มิตรเกษตรสมบูรณ์-004.jpg

มิตรเกษตรสมบูรณ์-006.jpg

ข่าวปักหมุด