หน้าแรก

ช่วงครึ่งปีที่ผ่านมามิตรชาวไร่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวน คือ ฝนแล้ง ปริมาณฝนต่ำมาก โดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฏาคม ซึ่งปัจจัยหลักก็คือปรากฏการณ์เอลนิโนซึ่งมักจะเกิดขึ้นเป็นปกติทุกๆ 4-5 ปี ดังนั้นชาวไร่ต้องเตรียมความพร้อมของแหล่งเก็บน้ำซึ่งถึงเวลานี้เราจะมีฝนตกต่อเนื่องอีกหนึ่งช่วงคือเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนตุลาคม แต่ที่สำคัญคือกิจกรรมการปลูกอ้อยปลายฝนกำลังจะมาถึงในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม และกรณีที่มิตรชาวไร่มีแหล่งน้ำเพียงพอก็ยังสามารถปลูกอ้อยน้ำราดหลังจากมีกิจกรรมตัดอ้อยเข้าหีบในปลายปีนี้  ดังนั้น ตอนนี้เราต้องมาเตรียมความพร้อมในการปลูกอ้อยใหม่กันดีกว่า สิ่งที่สำคัญที่เราต้องเตรียมในการปลูกอ้อยทั้งอ้อยปลายฝน และน้ำราดก็คือพันธุ์ หรือท่อนพันธุ์อ้อย ซึ่งมีหลักที่สำคัญคือ

  1. อ้อยที่นำมาทำพันธุ์จะต้องเป็นอ้อยปลูกเท่านั้น และต้องมาจากแปลงที่มีการดูแลดี ข้อถี่ ลำเล็กก็สามารถนำมาใช้ได้ เลือกแปลงที่ปราศจากโรคแมลง ควรหลีกเลี่ยงแปลงที่พบว่ามีโรคใบขาว เนื่องจากพันธุ์อ้อยที่ติดเชื้อโรคใบขาว 1 ลำ สามารถแพร่กระจายเป็นกออ้อยที่เป็นโรคใบขาวได้ถึง 10 กอ หรือ 50 ลำเลยทีเดียว
  2. อายุพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมคือ 8-10 เดือน ถ้าอายุพันธุ์อ้อยมากกว่านี้ให้เลือกแปลงที่อ้อยมีความสมบูรณ์มาก มีโรคแมลงน้อยที่สุด อ้อยที่อายุประมาณ10 เดือนจะมีตาที่งอกดีที่สุด
  3. ตัดพันธุ์อ้อยมาแล้วควรรีบปลูกให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันพันธุ์อ้อยแห้ง โดยเฉพาะปีนี้เนื่องจากเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญ แล้ง ฝนน้อย ส่งผลต่อการปลูกอ้อยปลายฝน ความชื้นในดินหลังจากฤดูฝนอาจจะไม่มาก หรือมีความชื้นในดินไม่ยาวนานเท่ากับหลายปีที่ผ่านมาควรรีบชิงจังหวะปลูกให้ดี
  4. การตัดพันธุ์อ้อยควรคำนวนปริมาณพันธุ์ต่อไร่ให้ดี เพื่อไม่ให้พันธุ์อ้อยที่ตัดมาเหลือ โดยทั่วไปเราจะใช้พันธุ์อ้อยประมาณ 3-1.5 ตันต่อไร่ หรืออาจจะใช้อ้อยประมาณ 100 มัด
  5. ปลูกอ้อยพันธ์ใหม่ ๆ ที่ให้ผลผลิตและความหวานสูง เช่น ภูเขียว 1 อู่ทอง 15 หรือพันธุ์อื่นๆ เพื่อลดสัดส่วนพันธุ์ขอนแก่น 3 ให้ลดลงมาต่ำกว่า 50% หรือครึ่งหนึ่งของพื้นที่ที่ปลูกอ้อย เพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดโรคและแมลง

ที่กล่าวมาเป็นหลักการคร่าวๆ สำหรับการเตรียมพันธุ์อ้อยที่ใช้ในการปลูกปีนี้ สามารถสรุปได้ง่ายๆ คือ ใช้อ้อยปลูก อ้อยไม่ต้องสวยงาม ลำไม่ต้องใหญ่ ปล้องไม่ต้องยาว เพราะถ้าลำใหญ่ปล้องยาวจะทำให้ได้จำนวนตาอ้อยน้อย และที่สำคัญต้องไม่มีลำใดเป็นโรคใบขาว อายุประมาณ 10 เดือน สำหรับอ้อยปลูกสวย ๆ ปล้องยาว ๆ ลำใหญ่ๆ ได้ผลผลิตมากนั้นเก็บไว้ตัดเข้าหีบได้เงินเข้ากระเป๋าดีกว่าครับ

ข่าวปักหมุด