หน้าแรก

สวัสดีครับมิตรชาวไร่ที่รักทุกท่าน  ในที่สุดเวลาที่รอคอยก็วนมาบรรจบอีกครั้ง คือเวลาของการตัดอ้อยเข้าหีบ เพื่อเก็บดอกผลจากความพยายามตลอดหลายเดือนมานี้ ซึ่งเป็นช่วงที่มิตรชาวไร่หลายท่านต่างง่วนอยู่กับการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหีบอ้อย โดยการสำรวจอายุอ้อย วัดค่าความหวาน ตรวจสอบสถานะของแปลงว่าจะรื้อตอหรือบำรุงตอ ความพร้อมของเครื่องจักร และคิวอ้อย เพื่อบริหารจัดการวางแผนลำดับการตัดก่อน-หลัง กำหนดปริมาณการตัดต่อวัน เพื่อให้ทันกับช่วงฤดูหีบอ้อย ถึงจะเป็นช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยแต่ผลตอบแทนที่จะได้ก็คุ้มค่าแน่นอน

โดยเฉพาะมิตรชาวไร่ที่ตัดอ้อยสด งดเผา ที่จะได้ราคาเต็มเม็ดเต็มหน่วย ประกอบกับนโยบายของเราในฤดูการหีบอ้อยนี้ จะมีการปรับสัดส่วนการรับอ้อยเข้าหีบจากฤดูกาลที่ผ่านมา เดิมรับอ้อยเข้าหีบระหว่างอ้อยสดกับอ้อยไฟไหม้ประมาณร้อยละ 50  ซึ่งในฤดูกาลหีบอ้อยปี 2562/63 นี้ มีการปรับสัดส่วนการรับอ้อยสดมากถึงร้อยละ 70 และจะรับอ้อยไฟไหม้เพียงร้อยละ 30 เท่านั้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อมิตรชาวไร่เองที่จะได้รับเงินจากการขายอ้อยเพิ่มขึ้นจากการตัดอ้อยสด และค่าความหวานไม่หายไปจากการเผา คือ ค่าความหวานมากกว่า 10 C.C.S. แล้วยังได้รับเงินเพิ่มจากการส่งอ้อยสดเข้าโรงงาน และสามารถนำใบอ้อยบางส่วนไปขายให้กับโรงงานผลิตไฟฟ้าได้เงินเพิ่มอีกด้วย ทั้งยังตอบสนองต่อมาตราการของภาครัฐที่ต้องการลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาอ้อย

ตัดอ้อยสดงดเผา-003.jpg

การตัดอ้อยสด ไม่เผาอ้อย มีข้อดีมากมาย ทั้งเรื่องของสุขภาพของมิตรชาวไร่ ดังที่กล่าวไว้ในข้างต้นว่าประเทศไทยประสบปัญหาทางด้านมลพิษ จากหลาย ๆ ปัจจัย อีกหนึ่งปัจจัยเกิดจากการเผาอ้อย ก่อให้เกิดก๊าซที่เป็นพิษ เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของมิตรชาวไร่โดยตรง และลุกลามไปถึงครอบครัวหรือชุมชนในละแวกใกล้เคียงอีกด้วย นอกจากนี้ควันจากการเผาอ้อยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งหากหายใจเข้าสู่ร่างกาย มากไปกว่านั้นหากไฟลุกลามเข้าไปใต้แนวส่งไฟฟ้า เป็นตัวการทำให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรลงสู่พื้นดิน วงจรไฟฟ้าขัดข้องอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้

และอีกประการที่สำคัญ คือประโยชน์จากการตัดอ้อยสดไว้ใบคลุมดิน หนึ่งในสูตรลับมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มที่ผ่านการศึกษามาแล้วว่า การไว้ใบคลุมดินนั้นช่วยกักเก็บความชื้นในดินได้เป็นอย่างดี สุขภาพดินที่ดีขึ้นจากธาตุอาหารในใบอ้อย และยังทำให้วัชพืชงอกยาก ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ทำให้การใช้สารกำจัดวัชพืชลดลง ส่งผลดีโดยตรงกับต้นทุนที่ลดลง เงินในกระเป๋าเราก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

เห็นหรือไม่ครับว่า การตัดอ้อยสดงดเผานอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น ยังสร้างคุณประโยชน์โดยตรงกับมิตรชาวไร่  ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มเงินในกระเป๋า

หากรู้อย่างนี้แล้ว ฤดูหีบอ้อยปี 2562/63 เรามา “ตัดอ้อยสดงดเผา” กันเถอะครับ

ข่าวปักหมุด