หน้าแรก

อย่างที่มิตรชาวไร่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย มีความสำคัญต่อการวางแผนการผลิตทางการเกษตรของเรามากแค่ไหน เพราะรายงานผลวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ ทำให้ทราบคุณสมบัติของดิน น้ำ และปุ๋ยในพื้นที่ของเราได้ เพื่อให้แผนการผลิตเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมที่สุด

มิตรชาวไร่หรือแม้แต่เกษตรกรโดยทั่วไปคงเคยผ่านประสบการณ์ส่งตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ตามหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะของกรมพัฒนาที่ดินนะคะ บางท่านอาจนำส่งวิเคราะห์ของหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานที่รับตรวจวิเคราะห์ดินในพื้นที่ใกล้เคียง เพราะเมื่อเราทราบคุณสมบัติของดินในพื้นที่แล้ว ก็สามารถวางแผนดำเนินงานด้านอื่น ๆ ในลำดับต่อไปได้

สำหรับท่านที่ไม่เคยส่งดินไปวิเคราะห์เลยนั้น วันนี้เรามีแอปพลิเคชั่นวิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย จากกรมพัฒนาที่ดินมาแนะนำค่ะ แอปฯนี้เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ไม่เคยส่งดินไปวิเคราะห์เลย โดยท่านสามารถสืบค้นข้อมูลผลวิเคราะห์ดินในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ของตนเองได้ แต่ถ้าหากต้องการข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำมาก ๆ  ขอแนะนำให้ส่งตัวอย่างดินให้กรมพัฒนาที่ดินตรวจวิเคราะห์โดยตรงค่ะ

แอปพลิเคชั่นที่ว่านี้มีชื่อตรงตามตัวเลยค่ะว่า “รายงานผลวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย” ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้เกษตรกรค้นหาผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย ที่เกษตรกรส่งให้กรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบ  นอกจากนี้เกษตรกรทั่วไปยังสามารถใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำในการปลูกพืชของพื้นที่ใกล้เคียงเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการปรับปรุงบำรุงดินและใช้ประโยชน์ที่ดินได้ ช่วยให้เกษตรกรทราบคุณสมบัติของดินในสถานที่ ต่าง ๆ  และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบำรุงดินอย่างเหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด

รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน-003.jpg

รายละเอียดที่แสดงผ่านแอปฯ ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เก็บตัวอย่าง และผลการวิเคราะห์ทางเคมี เช่น ระดับ pH ระดับแร่ธาตุ N P K ในดิน เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรผู้ใช้งานสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจในการใช้พื้นที่เพื่อทำการเกษตรได้

การเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น รายงานผลวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดที่ Google Play ใช้คำค้นหา “รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย” หรือ “กรมพัฒนาที่ดิน” แล้วติดตั้งแอปพลิเคชั่นและเปิดใช้งานได้ทันทีค่ะ

น่าสนใจใช่ไหมล่ะคะ หากใครอยากทดลองว่า แอปพลิเคชั่นนี้ใช้งานได้ถูกต้องแม่นยำในระดับไหน ลองดาวน์โหลดมาจิ้ม ๆ ดูได้นะคะ.

ข่าวปักหมุด