หน้าแรก

ปัจจุบันโมบายแอปพลิเคชั่นด้านการเกษตรถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อซัพพอร์ตงานของเกษตรกรไทย ให้รวดเร็ว ทันใจ ก้าวไกลสู่สากล โดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบงานเกษตรกรรมต่าง ๆ ล้วนระดมนักไอทีฝีมือดี ออกไอเดียสร้างสรรค์แอปพลิเคชั่นที่สามารถช่วยงานเกษตรกรได้จริง ในยุคที่ทำงานผ่านโลกออนไลน์เช่นทุกวันนี้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เห็นความสำคัญของ การคำนวณต้นทุนในการลงทุนสร้างผลผลิตทางการเกษตร เพราะตัวเลข ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่เกษตรกรต้องรู้จักและวางแผน ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขต้นทุน รายรับ รายจ่าย ผลกำไร ตัวเลขของผลผลิตที่คาดการณ์ เป็นต้น จึงเป็นที่มาของการพัฒนาแอปพลิเคชั่น “OAE RCMO (โอเออี อาร์ซีโม) กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาสเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการคำนวณต้นทุนการผลิต และเปรียบเทียบต้นทุนในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยยังมีข้อมูลตลาด และความเหมาะสมของสินค้าในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกลงทุนกับสินค้าที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนมากที่สุดอีกด้วย

แอปพลิเคชัน OAE RCMO ได้รับรางวัลชนะเลิศการันตีถึงประโยชน์การใช้งานในประเภท E-Government & Services ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาลที่ให้บริการประชาชน ในการโครงการ ประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติ (TICTA) เมื่อปี 2016 ด้วยจุดเด่นด้านความสามารถทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายให้แก่เกษตรกรผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น ผ่านขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

OAE-RCMO-003.jpg

เริ่มแรกผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในระบบ iOS และ Android สามารถค้นหาแอปพลิเคชันนี้ที่ช่องสืบค้นด้วยการพิมพ์คำว่ากระดานเศรษฐี:เกษตรกรมีโอกาส

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น แอปพลิเคชันจะเข้าสู่หน้าแรกโดยมีข้อมูลให้ผู้ใช้งานได้สร้างแปลงที่ดินของตัวเองขึ้นมาจากจุดที่อยู่ ซึ่งในระบบจะแสดงผลว่า พืชผลชนิดใดที่เหมาะกับการปลูก โดยมีสัญลักษณ์รูปดาวเพื่อบ่งบอกความเหมาะสมในพื้นที่นั้น ๆ โดยมีกลุ่มพืช กลุ่มปศุสัตว์ และกลุ่มประมงให้เลือก

หลังจากได้คำตอบที่เหมาะสมแล้วว่า พื้นที่ที่เราสร้างหรือมีอยู่เหมาะกับการปลูกอะไร ผู้ใช้งานต้องเข้าไปตั้งค่าพื้นที่ว่า เรามีพื้นที่เท่าใด ต้องการผลิตในจำนวนแค่ไหน ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ ค่าเสื่อมอุปกรณ์เท่าใด รวมถึงพื้นที่ผลิตต้องเสียค่าเช่าหรือไม่ หรือเป็นพื้นที่ของตนเอง จากนั้นผู้ใช้งานต้องกรอกตัวเลขลงไปในต้นทุนต่าง ๆ เพิ่มเติม ซึ่งในตัวเลขเหล่านั้นจะมีผลสำคัญต่อการคำนวณถึงด้านต้นทุนที่จะนำมาคิดกับการคาดการณ์ด้านการเก็บเกี่ยวที่เราตั้งค่าไว้ตอนแรกในแปลงที่ดิน ระบบจะประมวลผลผ่านการคำนวณ ออกมาให้ผู้ใช้งานเห็นเป็นตัวเลขว่า การผลิตในรอบนี้จะมีผลรายได้คาดการณ์ประมาณเท่าใด

พูดง่าย ๆ คือ OAE RCMO (โอเออี อาร์ซีโม) เปรียบเสมือนเครื่องคิดเลขอเนกประสงค์ของเกษตรกร ที่ช่วยคำนวณรายรับ-รายจ่ายในจุดต่าง ๆ ที่มีมากมายในการบริหารงานในเทือกสวนไร่นา ซึ่งผลการคำนวณก็จะสามารถช่วยให้เกษตรกร ได้นำประกอบการตัดสินใจในการทำเกษตรแต่ละครั้ง และลดขั้นตอนการคำนวณยาก ๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่ใช้งานแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟน

https://netpracharat.com/News/Farm/Detail.aspx?id=8

ข่าวปักหมุด