หน้าแรก

การเตรียมแปลงอ้อยพันธุ์นั้น ต้องใช้ท่อนพันธุ์ใหม่ สะอาด มีอายุ 8-10 เดือน ตาอ้อยสมบูรณ์ ไม่มีพันธุ์อื่นปะปน มิตรชาวไร่ควรแยกแปลงปลูกอ้อยพันธุ์ออกจากแปลงอ้อยที่ใช้ตัดเข้าโรงงาน โดยแปลงที่แยกออกมาควรปลูกใกล้แหล่งน้ำ และสะดวกในการลำเลียงเพื่อนำมาปลูกอ้อยในฤดูกาลถัดไป

ท่อนอ้อย ตาอ้อย 1250x709.jpg

พันธุ์อ้อยแนะนำ

  1. ภูเขียว 1,2
  2. ขอนแก่น 3,4,075
  3. ทองภูมิ 6
  4. อู่ทอง 12,15,17

ใบขาว หนอน 880x499.jpg

สิ่งที่มิตรชาวไร่ควรระวังในการสร้างพันธุ์อ้อย

  1. ไม่แนะนำให้ปลูกในพื้นที่ดินทราย เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคใบขาวสูง
  2. ไม่ควรใส่ปุ๋ยมากเกินไปจนปล่องยาว เมื่อนำไปปลูกอ้อยจะงอกห่างกัน ทำให้จำนวนกอต่อไร่ลดลง (อ้อยทำพันธุ์ควรมีข้อตาถี่)
  3. ในช่วงอ้อยอายุ 30 วัน หรือใบเริ่มงอก ให้ปล่อยแตนเบียนเพื่อป้องกันศัตรูพืช เช่น หนอนกออ้อย เป็นต้น

การสร้างพันธุ์อ้อยไว้ใช้เอง นอกจากจะช่วยให้พี่น้องมิตรชาวไร่ไม่ขาดแคลนพันธุ์อ้อยแล้ว ยังทำให้มั่นใจได้ว่าพันธุ์ที่นำมาใช้นั้นปลอดภัย ไม่ติดโรค ช่วยให้เราลดเวลาการบริหารจัดการไร่ได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งหากพันธุ์อ้อยที่เราสร้างมานั้นเหลือจากการใช้ปลูกในแปลงของเราแล้ว ยังสามารถนำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ได้อีกด้วย

แปลงปลูกพันธุ์อ้อย.jpg

ที่มา : ดร.สมหวัง อนุสนธิ์พรเพิ่ม ผู้ชำนาญการพันธุ์อ้อย บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด

 

ข่าวปักหมุด