หน้าแรก

ทำแล้วถึงจะรู้ Behind the scene of BONSUCRO

ทำแล้วถึงจะรู้ Behind the scene of BONSUCRO

พูดถึงเรื่อง BONSUCRO มิตรชาวไร่หลายท่านอาจมีความสงสัยว่า มีความจำเป็นแค่ไหนที่จะทำให้ไร่อ้อยของตัวเองผ่านการรับรองมาตรฐาน BONSUCRO ตอบง่าย ๆ ว่า วิถีของ BONSUCRO จะสร้างความยั่งยืนให้กับไร่อ้อยของเรา
BONSUCRO  มาตรฐานเกษตรยั่งยืน เพื่อโลก เพื่อเรา

BONSUCRO มาตรฐานเกษตรยั่งยืน เพื่อโลก เพื่อเรา

วิถีเกษตรสมัยใหม่กับมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม นี่คือหนึ่งในหลักสำคัญในปลูกอ้อยยั่งยืน “บองซูโคร” (BONSUCRO) คือมาตรฐานการเกษตร ยั่งยืนที่คนในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทั่วโลกให้การยอมรับ
“BONSUCRO” มาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน

“BONSUCRO” มาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน

BONSUCRO (บองซูโคร) มาตรฐานสากลที่เกิดจากรวมกลุ่มของนักวิชาการ ชาวไร่อ้อยและภาคเอกชน
SUSTAINABLE STANDARD ทำไร่สมัยใหม่ต้องได้ BONSUCRO

SUSTAINABLE STANDARD ทำไร่สมัยใหม่ต้องได้ BONSUCRO

BONSUCRO เป็นมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน ที่ไม่ได้มองแค่กระบวนการผลิตน้ำตาลในโรงงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงกิจกรรมการทำไร่อ้อยในทุกขั้นตอนของมิตรชาวไร่ด้วย
BONSUCRO ใส่ใจคนได้ผลที่งาน

BONSUCRO ใส่ใจคนได้ผลที่งาน

หลักเคารพสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงานเป็นอีกหนึ่งข้อที่สำคัญมากของการทำไร่อ้อยให้ได้การรับรองมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน BONSUCRO