5 วิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

พี่น้องมิตรชาวไร่คะ ช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดหลายพื้นที่ มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มมีความเป็นห่วงพี่น้องชาวไร่ อยากให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ วันนี้เลยมีวิธีที่ช่วยให้ปลอดภัย ห่างไกลโรคมา