10 อันดับเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร (Agriculture Innovations) สำหรับปี 2022

ปี 2022 เทรนด์เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากันอย่างต่อเนื่องในหลากหลายด้านที่เราพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธนาคาร ด้านสาธารณสุขหรือการรักษาพยาบาล และในส่วนของรถ