ผจญภัยกลางไร่สมัยใหม่ มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม

สวัสดีครับ มิตรชาวไร่ที่รักทุกท่าน ในฤดูการหีบอ้อยปีนี้ก็เป็นที่น่าดีใจนะครับที่แนวโน้มของผลผลิตอ้อยทั้งประเทศไทยของเรามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มมิตรผลของเราก็คาดว่า เมื่อปิดหีบแล้วจะมีอ้อย