สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ตัวช่วยทำฟาร์มเกษตรแม่นยำในยุค 5G

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มมักนำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการดูแลไร่ของพี่น้องมิตรชาวไร่อยู่เสมอ เพราะเราเล็งเห็นแล้วว่าการปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตที่ดี คุ้มค่าต่อการลงทุน นอกจากเ