โรคไข้ดิน ภัยเงียบฤดูฝน รักษาไม่ทันเสี่ยงเสียชีวิตใน 2-3 วันทันที

“ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” ประโยคคลาสสิคนี้ยังเป็นพรอันพึงประสงค์ ที่ทุกคนต้องการ แต่ดูเหมือนว่าในยุคสมัยโลกพัฒนาก้าวไกลในทุก ๆ ด้าน เชื้อโรคหรือโรคภัยต่าง ๆ ก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเช่นกัน เราจะสังเ