หน้าแรก

ข้อดีของเอทานอลพลังงานทดแทนจากวัสดุเกษตร

ข้อดีของเอทานอลพลังงานทดแทนจากวัสดุเกษตร

เอทานอล อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมิตรผล ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาแปลงวัสดุเหลือทิ้งและเหลือใช้ อย่างกากน้ำตาล หรือ โมลาส (Molasses) มาผลิตเป็นเชื้อเพลิง เพื่อลดการนำเข้าน้ำมัน และเป็นการนำของเสียมาทำให
แนวโน้มการผลิตน้ำตาลของบราซิลต่ำลงเนื่องจากการเฟื่องฟูของเอทานอล

แนวโน้มการผลิตน้ำตาลของบราซิลต่ำลงเนื่องจากการเฟื่องฟูของเอทานอล

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศบราชิล ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ปรับเปลี่ยนความสนใจหลักไปที่การผลิตเอทานอล และกลายเป็นประเทศผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ที่สุดลําดับสองของโลก อย่างไรก็ตาม เ
เอทานอล พลังงานสะอาดไร้มลพิษ

เอทานอล พลังงานสะอาดไร้มลพิษ

พลังงานที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันของมนุษย์มีอยู่ด้วยกันสองประเภท ได้แก่
สอน. เตรียมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และสร้างทายาทชาวไร่อ้อยรุ่นใหม่

สอน. เตรียมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และสร้างทายาทชาวไร่อ้อยรุ่นใหม่

จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยถึงนโย