หน้าแรก

สวัสดีค่ะมิตรรักชาวไร่ทุกท่าน อากาศร้อน ๆ เหมือนดวงอาทิตย์อยู่บนหัวเราไม่กี่คืบขนาดนี้ เป็นห่วงเหลือเกินค่ะคุณขาว่าอ้อยของเราจะผ่านแล้งไปได้ไหม สภาพอากาศแบบนี้ มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มจึงอยากกำชับให้พี่น้องมิตรชาวไร่วางแผนการจัดการระบบชลประทานให้น้ำอ้อยอย่างรัดกุมที่สุด เพื่อให้น้องอ้อยของเราเติบโตอย่างมีคุณค่า ฝ่าอุณหภูมิ 40 องศา ไปด้วยกันอย่างสง่างาม

อย่างไรก็ดีค่ะ น้ำจะมากหรือน้อย สุดท้าย “น้ำ” ก็คือปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้อ้อยเจริญเติบโตได้เต็มตามศักยภาพ หลัก 4 เสาพลัสจึงต้องมี “น้ำหรือระบบชลประทาน” เป็นสูตรเติมเต็มสู่ความสำเร็จของการปลูกอ้อยอย่างแท้จริง

ซึ่งโดยเฉลี่ย อ้อยต้องการน้ำตลอดฤดูกาลประมาณ 1,500 มิลลิเมตร และปริมาณน้ำฝนที่ตกเฉลี่ยทั้งปีที่ของบ้านเราอยู่ที่ 1,000 มิลลิเมตร ซึ่งถ้าแล้งปริมาณน้ำฝนต้องลดลงแน่นอน ที่เหลือต้องขึ้นอยู่กับเกษตรกรว่าได้วางแผนระบบชลประทานในไร่อ้อยไว้อย่างไร

น้ำหยด เคล็ดลับอ้อยงาม ไม่กลัวแล้ง

ระบบการให้น้ำมีหลายประเภทแต่แบบที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดถึง 95 เปอร์เซ็นต์ คือการให้ระบบน้ำหยดในไร่ จากแหล่งน้ำต่าง ๆ เช่น สระน้ำ บ่อบาดาล แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งระบบน้ำหยดมี 2 ประเภทคือ

ระบบนํ้าหยดชนิดฝังใต้ดิน มีประสิทธิภาพในการให้นํ้าสูง ประหยัดนํ้า สามารถให้น้ำพร้อมปุ๋ยน้ำได้ และช่วยประหยัดแรงงานในการเคลื่อนย้ายอีกด้วย แต่มีข้อจำกัดตรงที่ให้น้ำได้เฉพาะพื้นที่ที่วางระบบน้ำหยดใต้ดินเท่านั้น และอายุใช้งานของท่อนํ้าหยดหลังจากรื้อตออ้อยแล้วต้องทิ้งไปทั้งหมด ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ดังนั้นระบบนี้จึงเหมาะสำหรับใช้ในแปลงผลิตท่อนพันธุ์อ้อยมากกว่า เพราะช่วยให้อ้อยเจริญเติบโตได้เร็ว สามารถเร่งการเจริญเติบโตด้วยปุ๋ยให้ตัดอ้อยขายเป็นท่อนพันธุ์ได้มากถึงปีละ 2 รอบ

ระบบน้ำหยดบนดิน มีข้อดีคือ สามารถเคลื่อนย้ายได้ ชุดให้นํ้า 1 ชุด ให้นํ้าได้ถึงครั้งละ 5 ไร่ สามารถหมุนเวียนให้น้ำได้กว่า 50 ไร่เลยทีเดียว

ข้อดีของการใช้ระบบนํ้าหยดทั้ง 2 แบบนี้ คือ วัชพืชไม่ขึ้นมารบกวนอ้อยมากนัก เพราะน้ำจะหยดบริเวณกออ้อยเท่านั้น ในขณะที่พื้นที่ระหว่างแถวปลูกจะแห้งจนวัชพืชไม่สามารถงอกและเจริญเติบโตแข่งขันกับอ้อยได้

แน่นอนค่ะว่าการใช้ระบบน้ำหยดมีประสิทธิภาพสูง การลงทุนเลยสูงตามมาด้วย แต่ปัจจุบันมีหลายบริษัทนำเข้ามาจำหน่ายและได้ทำโครงการส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยใช้ระบบนี้ โดยร่วมมือกับโรงงานนํ้าตาล ซึ่งชาวไร่อ้อยสามารถซื้อระบบเงินผ่อนผ่านโรงงานนํ้าตาลได้ค่ะ

ทั้งนี้มิตรชาวไร่อย่าลืมนะคะว่า ปัจจัยสำคัญในการให้น้ำเสริมในไร่อ้อยทุกระบบ คือ ต้องมีแหล่งน้ำ จะน้ำบาดาลหรือการขุดสระ นี่คือสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เราจัดการการให้น้ำอ้อยได้อย่างเต็มที่ ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งระบบชลประทานทุกประเภทได้ อย่างน้อยต้องมีการเตรียมการเพื่อเก็บกักน้ำไว้ในดินให้ได้มากที่สุด ด้วยการใช้ไถระเบิดดินดานไถเตรียมดินในช่วงก่อนที่จะหมดฤดูฝน จะช่วยให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ในดินได้มากขึ้น ส่งผลให้อ้อยสามารถเจริญเติบโตผ่านช่วงฤดูแล้งได้ และบรรเทาความเสียหายจากการตายแล้งของอ้อยได้มากขึ้นค่ะ

ที่สำคัญ ต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมกับขนาดและสภาพพื้นที่ของไร่อ้อยเราด้วยนะคะ.

ข่าวปักหมุด