หน้าแรก

ช่วงที่ผ่านมามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ส่งผลให้ หลายพื้นที่ในประเทศ มีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งขณะนี้ปริมาณฝนเริ่มลดลงเรื่อย ๆ ต้องรอติดตามกันต่อไปว่า มรสุมลูกไหนจะพัดมาโปรยปรายให้ไทยเราได้อีกบ้าง

แม้จะเข้าสู่ฤดูฝนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใช่ว่าฝนจะตกทุกที่ทั่วไทย หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานเริ่มมีเสียงโอดครวญจากพ่อแม่พี่น้องเรื่องปริมาณน้ำที่คาดการณ์ว่าอาจจะไม่เพียงพอต่อการเกษตร ทั้งนี้มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มอยากให้พี่น้องมิตรชาวไร่วางแผนการใช้น้ำและจัดการระบบชลประทานในไร่ เพื่อให้น้ำเสริมอ้อยนอกเหนือจากน้ำฝนอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันปัญหาแล้งที่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้น ซึ่งไม่มีใครฟันธงได้แน่ชัด ดังนั้น “กันไว้ดีกว่าแก้” เป็นดีที่สุด

ในฐานะเกษตรกร เรื่องสถานการณ์ในประเทศ เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกษตรกรต้องมีไว้ประดับความรู้เพื่อการวางแผนทำไร่ทำนาได้อย่างถูกทิศถูกทาง วันนี้มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มจึงนำข้อมูลสถานการณ์น้ำโดยภาพรวมของทั้งประเทศจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) มาฝากทุกท่านค่ะ

สรุปการบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศ

  1. ต้นฤดูฝน ปี2562 (วันที่ 1 พ.ค.62) มีปริมาณน้ำใช้การทั้งประเทศ รวมทั้งสิ้น 18,626 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำใช้การรวม 13,353 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 47 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือปริมาณน้ำใช้การรวม 11,031 ล้าน ลบ.ม. (18,626 - 7,613)
  2. วางแผนจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 61/62 (1 พ.ค. 62 – 31 ต.ค. 62) ทั้งสิ้น จำนวน 31,010 ล้าน ลบ.ม. ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ เพื่ออุปโภค-บริโภค 2,310 ล้าน ลบ.ม. อุตสาหกรรม 446 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศและอื่น ๆ 6,438 ล้าน ลบ.ม. และการเกษตร 21,816 ล้าน ลบ.ม.
  3. ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝน (1 พ.ค. 62 – 7 ก.ค. 62) จัดสรรน้ำแล้ว 7,613 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือจาก แผนการจัดสรรน้ำฤดู 23,398 ล้าน ลบ.ม. (31,010 – 7,613)

สรุปการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

  1. ต้นฤดูฝน ปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 62) มีปริมาณน้ำใช้การจาก 4 เขื่อนหลัก รวมทั้งสิ้น 5,123 ล้าน ลบ.ม. (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน) ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำใช้การรวม 2,058 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 34 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือปริมาณน้ำใช้การรวม 1,931 ล้าน ลบ.ม. (5,123 – 3,192)
  2. วางแผนจัดสรรน้ำ 4 เขื่อนหลักเจ้าพระยาฤดูฝน ปี 2562 (1 พ.ค. 62 – 31 ต.ค. 62) ทั้งสิ้น จำนวน 4,400 ล้าน ลบ.ม. ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝน (1 พ.ค. 62 – 7 ก.ค. 62) จัดสรรน้ำแล้ว 3,192 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือจากแผนการจัดสรรน้ำฤดูฝน 1,208 ล้าน ลบ.ม. (4,400 – 3,192)

ทั้งนี้สามารถติดตามสถานการณ์น้ำ ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ และคุณภาพน้ำ อย่างใกล้ชิด หรือหากเกิดเหตุการณ์ให้สรุปรายงานมายังศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ได้โดยช่องทาง

อีเมล : wmsc.1460@gmail.com และ Line : SWOC CENTER ได้ตลอด 24 ชั่วโมงนะคะ.

สถานการณ์น้ำของไทยในต้นฤดูฝน-003.jpg

ขอบคุณที่มา:  http://water.rid.go.th/flood/news/

ข่าวปักหมุด