หน้าแรก

ปัญหาการเผาอ้อย แม้ถูกอ้างด้วยเหตุผล ขาดแคลนแรงงาน, คนงานไม่ยอมเข้าตัดหากไม่เผาใบเสียก่อน หรือเร่งตัดเพื่อส่งอ้อยเข้าโรงงานให้ทันก่อนปิดหีบ บางรายตัดสดยังกลับมาเผาใบด้วยซ้ำ เพราะไม่รู้จะทำยังไงกับใบอ้อยดี ทิ้งไว้รกหูรกตาเผาซะเลยดีกว่า อะไรทำนองนี้ เป็นต้น จะเหตุผลใดก็ตามดังกล่าว ล้วนเป็นเหตุส่วนตนทั้งสิ้น หากเพียงเกษตรกรที่เผาอ้อยมองภาพรวมของผลกระทบจากการเผาที่มีต่อสังคม ทั้งเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ปัญหาต้นเหตุของการเกิดฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศคงเบาบางลงบ้าง

แต่ถ้าหากยังไม่หยุด เผามาทุกปี จะมาหยุดเผาทำไม ไม่เผาแล้วใครจะตัดอ้อยให้….เมื่อยังไม่เปลี่ยนแปลงความคิดและหาวิธีบริหารจัดการไร่อ้อยแบบใหม่ ขอเตือนให้คนที่จะเผาอ้อยทราบว่า “คุณกำลังทำผิดกฎหมาย” หากมีผู้หนึ่งผู้ใดที่ได้รับผลกระทบจากการเผาอ้อยของคุณ แล้วเขาไปแจ้งความดำเนินคดี คนเผาอ้อยเตรียมหาทนายได้เลย เพราะทำผิดกฎหมาย ตามนี้

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 วรรคแรก ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท

และการเผาอ้อยเป็นการทำผิด มาตรา 25 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้บั่นทอนหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มีกฎหมายควบคุมตั้ง 2 ฉบับ เห็นแบบนี้แล้ว จะมาเล่น ๆ กับการเผาอ้อยไม่ได้นะจ๊ะ ยกตัวอย่างเมื่อต้นปี 2562 นี้ ปัญหาเขม่าควันและฝุ่นละอองส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเผาป่า เผาอ้อย ค่าฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐานจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน การเผาอ้อย ถูกเพ่งเล็ง เป็นต้นเหตุลำดับต้น ๆ จนบางจังหวัด เช่น สระแก้ว ประกาศลั่น ห้ามเกษตรกรเผาอ้อย ฝ่าฝืนแจ้งจับทันที เพราะละเมิดกฎหมายตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

เมื่อมีกฎหมายออกมาบังคับ แสดงว่าการกระทำดังกล่าว สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อส่วนรวม ดังนั้นผู้ที่คิดจะเผาอ้อยก่อนตัด ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ คิดตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้ว่า จะปลูกอ้อยอย่างไรโดยไม่ต้องเผาใบ ตามหลักการปลูกอ้อยแบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม เราจะเน้นย้ำกับมิตรชาวไร่เสมอ ให้ตัดอ้อยสดไว้ใบคลุมดินให้อะไรได้มากกว่าที่คุณคิดแน่นอน.

เผาอ้อยผิดกฎหมาย-003.jpg

ขอบคุณที่มาข้อมูลและภาพจาก

https://www.khaosod.co.th/economics/news_2085980

https://mgronline.com/local/detail/9620000012577

https://www.77kaoded.com/content/296160

ข่าวปักหมุด