หน้าแรก

สวัสดีประเทศไทย นอกจากความผันผวนของตลาดหุ้นแล้ว สถานการณ์น้ำในประเทศนับเป็นอีกเรื่องที่ผันผวนไม่รู้ทิศรู้ทาง ก่อนหน้านี้หลายพื้นที่ต้องประกาศสถานการณ์ภัยแล้ง เนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล อีกไม่กี่วันต่อมาพายุหลายลูกต่างพร้อมใจกันพาดผ่านประเทศไทย ส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ จนเกิดภาวะน้ำท่วม ในเมื่อเราเป็นคนไทย นอกจากต้องทำมาหากินแล้ว ยังต้องปรับตัวให้ทันตามสภาพอากาศอีก โดยเฉพาะพี่น้องมิตรชาวไร่หัวใจเกษตรกรที่ต้องคอยฟ้าคอยฝน เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อยให้มีน้ำใช้ตลอดช่วงระยะการเจริญเติบโตของอ้อย เพราะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อผลผลิตอ้อยที่ตามมา ดังนั้นพี่น้องมิตรชาวไร่ควรวางแผนเรื่องน้ำให้รัดกุม ชัดเจน และพร้อมรับมือกับทุกความผันผวนตามสภาพอากาศของบ้านเรา

วันนี้มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มมีข่าวคราวการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ น้ำ มาเล่าให้ฟัง เผื่อเป็นไอเดียให้มิตรชาวไร่นำไปปรับใช้เพื่อจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด

เทคโนโลยีที่เข้ามาเสริมความแข่งแกร่งของเกษตร 4.0 ตัวนี้เรียกว่า“สมาร์ทฟาร์มคิท (Smart Farm Kit)” หรือ ชุดอุปกรณ์ควบคุมการรดน้ำอัจฉริยะต้นทุนต่ำ ดูจากชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะ “ระบบควบคุมน้ำ” แถมยัง “ต้นทุนต่ำ” อีกต่างหาก

เจ้าชุดอุปกรณ์ควบคุมการรดน้ำตัวนี้ ถูกคิดค้นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เพื่อช่วยให้คนไทยบริหารจัดการระบบการใช้น้ำที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดการใช้น้ำในการเกษตรได้ไม่ต่ำกว่า 3 เท่า จากที่เคยใช้อยู่ ด้วยการทำงานอย่างเป็นระบบ ดังนี้

  1. ชุดอุปกรณ์สมาร์ทฟาร์มคิท เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 3 อุปกรณ์ ดังนี้ ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ โดยภายในจะมีบอร์ดไมโครคอนโทลเลอร์ที่ช่วยควบคุมอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟฟ้า (Relay) ที่ทำหน้าที่เปิดปิดวงจรไฟฟ้าในชนิดเดียวกับสวิตซ์ไฟฟ้า โดยจะสามารถสั่งเปิด-ปิดปั๊มน้ำ สำหรับรดน้ำพืชที่ปลูกในแปลงเกษตรได้ อีกทั้งยังสามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดน้ำได้ตามความต้องการ
  2. ระบบเซ็นเซอร์ติดตามสภาพอากาศ จะเป็นการตรวจวัดปัจจัยสภาพแวดล้อมของแปลงเกษตรใน 2 รูปแบบ คือ 1. การตรวจวัดอุณหภูมิ ในกรณีที่สภาพแวดล้อมของแปลงมีอุณหภูมิเกินที่กำหนด ระบบจะทำการสั่งเปิดปั๊มน้ำเป็นระบบน้ำหยด หรือสปริงเกอร์ จนกว่าอุณหภูมิจะลดระดับ 2. การวัดความชื้นในดิน ในกรณีที่ตรวจพบความชื้นในอากาศต่ำกว่าที่กำหนด ระบบก็จะสั่งรดน้ำโดยอัตโนมัติ
  3. ระบบสั่งการและแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน จะเป็นการส่งข้อความแจ้งเตือน พร้อมแสดงผลสภาพอากาศบริเวณพื้นที่แปลงเกษตร ผ่านระบบ Line Notify บนสมาร์ทโฟนของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถควบคุมและสั่งปิด-เปิดระบบรดน้ำ รดน้ำปุ๋ย รวมถึงน้ำสมุนไพรสำหรับป้องกันแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนหาแนวทางการป้องกันและกำจัดโรคให้ทันท่วงที เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร

มิตรชาวไร่สามารถนำระบบการทำงานสมาร์ทฟาร์มคิทนี้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่เกษตรของตนได้ โดยอุปกรณ์สมาร์ทฟาร์มคิท 1 ชุด สามารถใช้กับพื้นที่แปลงเกษตรขนาด 1 ตารางกิโลเมตร หรือ 625 ไร่ การันตีต้นทุนการผลิตชุดอุปกรณ์นี้เพียง 1,000 บาท ทั้งนี้หากมิตรชาวไร่ท่านใดไม่มีทักษะด้านเทคโนโลยีพื้นฐาน สามารถขอคำแนะนำ และเข้าไปศึกษาดูงานที่แปลงสาธิตเกษตรฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือขอรับคำปรึกษาได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เรียกได้ว่างานนี้ พัฒนาออกมาเพื่อพี่น้องชาวไทยให้ใช้น้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อผลผลิตการเกษตรตามเป้าหมายนั่นเอง.

 

ที่มาข้อมูลและภาพ

https://web.facebook.com/SmartFarmKit/?_rdc=1&_rdr

https://www.dailynews.co.th/article/571045

 

ข่าวปักหมุด