หน้าแรก

  • TIPS
  • อ้อยปลูก - วัดค่าความหวานตัดอ้อยเข้าหีบ -1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
  • อ้อยตอ - วัดค่าความหวานตัดอ้อยเข้าหีบ -1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

หน้าฝนแบบนี้ใครที่ออกแบบให้มีระบบรางระบายน้ำที่ดีก็ค่อยยังชั่วหน่อยนะคะ เพราะอย่างน้อย ๆ ก็ช่วยจัดการระบายน้ำไม่ให้ท่วมให้ขังในบริเวณที่ไม่พึงประสงค์ได้ เฉกเช่นเดียวกันกับแปลงอ้อย หากได้รับการออกแบบที่ดีมีแนวระบายน้ำ ก็จะช่วยไม่ให้เกิดน้ำขังในแปลงอ้อยได้เช่นกันค่ะ

            แนวระบายน้ำนั้นสำคัญไฉน? เรื่องนี้มิตรชาวไร่ไม่ควรมองข้ามค่ะ เพราะหากแปลงอ้อยมีการระบายน้ำที่ไม่ดี อาจทำให้เกิดน้ำขังในแปลงเป็นเวลานาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของอ้อย ทำให้ผลผลิตลดลง และยังเป็นอุปสรรคในการจัดการไร่อ้อยด้วยเครื่องจักรกลเกษตรในกิจกรรมอื่น ๆ ในขณะเดียวกัน หากมีการออกแบบแปลงอ้อยที่ดี ก็จะช่วยส่งเสริมให้การจัดการในไร่อ้อยง่ายขึ้น โดยการวางแผนทำแนวระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตตันต่อไร่ ช่วยไม่ให้เกิดน้ำขังในแปลง แม้จะมีฝนตกลงมาในปริมาณมากก็ตาม ซึ่งแน่นอนว่าช่วยลดการสูญเสียผลผลิต ลดการสูญเสียธาตุไนโตรเจน (N) แถมยังช่วยให้การทำกิจกรรมการเตรียมดิน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในแปลงอ้อยแล้วเสร็จทันเวลาอีกด้วย

ดังนั้นแล้วเราจึงควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแนวระบายน้ำในแปลงอ้อย ซึ่งมิตรชาวไร่อาจใช้เครื่องมืออย่างแลนด์เพลน (Land Plane) หรือเครื่องปรับพื้นแบบอุ้มดินได้ (Drag Scraper) ในการปรับพื้นแปลงให้สม่ำเสมอเพื่อไม่ให้มีจุดที่อาจเกิดน้ำขังได้ โดยการออกแบบจัดทำแนวระบายน้ำในแปลงอ้อย มีเคล็ดลับในการดำเนินการ ดังนี้

  1. บริเวณถนนระหว่างแปลง หัวแปลง และท้ายแปลง ควรปรับระดับให้ต่ำกว่าร่องเบดฟอร์ม 5-10 นิ้ว เป็นร่องระบายน้ำตื้น (Spoon Drainage) เพื่อระบายน้ำให้ออกจากแปลงอ้อยไปสู่ที่ลุ่ม
  2. หากมีน้ำไหลผ่านแปลงอ้อยในปริมาณมาก ควรขุดเป็นคลองระบายน้ำขนาดเล็กเพื่อนำน้ำออกจากพื้นที่แปลงอ้อยได้เร็วขึ้น
  3. บริเวณที่เป็นทางระบายน้ำตื้น (Spoon Drainage) ไม่ควรฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืช ควรปล่อยให้มีหญ้าปกคลุม และใช้เครื่องตัดหญ้า (Slasher) ตัดหญ้าให้มีความสูง 2-3 นิ้ว เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน

แม้ในหน้าฝนที่มีฝนตกลงมาปริมาณมาก แนวระบายน้ำก็จะช่วยให้น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ช่วยทำให้พื้นที่ในแปลงอ้อยแห้งเร็วขึ้น ไม่เกิดน้ำขังที่เสี่ยงต่อการสูญเสียผลผลิต เป็นการลดอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อีกด้วย แบบนี้แล้ว ในการออกแบบแปลงอ้อยครั้งต่อไป มิตรชาวไร่ท่องไว้ให้ขึ้นใจ ...แปลงอ้อยที่ดีต้องมีแนวระบายน้ำ ด้วยนะคะ 

ข่าวปักหมุด