หน้าแรก

“การสร้างทายาทชาวไร่อ้อย” ใครว่าไม่สำคัญ ฟังทางนี้ค่ะ

จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยถึงนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “เศรษฐกิจฐานชีวภาพ” หรือ Bio Economy เพื่อขยายต่อห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ของสินค้าเกษตร เพื่อแก้ปัญหาปริมาณอ้อยและน้ำตาลล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) สารให้ความหวานที่มีแคลอรีต่ำอย่างสารซอร์บิทอล (Sorbitol) และสารไอโซมอลต์ (Isomalt) เป็นต้น รวมถึงการวิจัยจุลินทรีย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น และเมื่อใช้ร่วมกับเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ จะทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้พืชเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอย่างอุตสาหกรรมยา อาหารเสริม และเครื่องสำอาง

ซึ่งในส่วนของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมไบโอในอนาคตได้เป็นอย่างดี แต่เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างทายาทชาวไร่อ้อยที่เป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อรับช่วงสืบทอดอาชีพเกษตรกรชาวไร่อ้อยต่อจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อสนองตอบนโยบายแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในอนาคต

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) จึงได้รับนโยบายให้ มุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างทายาทชาวไร่อ้อยรุ่นใหม่ ต่อยอดการทำไร่อ้อย ให้ไปสู่สมาร์ทฟาร์ม หรือไร่อ้อย 4.0 โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอ้อยแบบครบวงจร นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์ การเตรียมดิน การบริหารจัดการ ไปจนถึงการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน เพื่อปรับเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) สู่การทำเกษตรสมัยใหม่ที่มีการบริหารจัดการเทคโนโลยี (Smart Farming) และการเกษตรแม่นยำสูง (Precision Farming) รวมทั้งการใช้วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยภาครัฐจะให้การสนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์กลุ่มเกษตรอาหารและชีวภาพ ซึ่งจะทำให้ภาคการเกษตรเกิดความก้าวหน้าและขยายวงกว้างไปสู่ชาวไร่อ้อยรายอื่น ๆ

แน่นอนว่านโยบายมุ่งเน้นสร้างทายาทชาวไร่อ้อยรุ่นใหม่ คงโดนใจพ่อแม่มิตรชาวไร่หลายราย เพราะไม่ว่าจะสายงานธุรกิจไหน การขาดผู้สืบทอดตำแหน่ง หรือรับช่วงต่อในการทำงาน จะทำให้การทำงานสะดุด หรืออาจพังครืนลงมาได้ ฉะนั้นแล้วเพื่อการทำไร่อ้อยอย่างมั่นคง ยั่งยืน มุ่งสู่สมาร์ทฟาร์มที่แท้จริง มิตรชาวไร่รุ่นใหม่ไฟแรงก็ต้องมีอยู่จริงเช่นเดียวกัน.

ขอบคุณข้อมูล http://www.ocsb.go.th/th/cms/detail.php?ID=11152&SystemModuleKey=news

 

ข่าวปักหมุด