หน้าแรก

ชีวิตเกษตรกรไทย นอกจากต้องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกับสภาพฝนฟ้าอากาศที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้ว การได้ครอบครองพื้นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์ ปลูกอะไรก็ขึ้น หว่านอะไรก็งาม นับเป็นลาภอันประเสริฐยิ่งนัก แต่ความอุดมสมบูรณ์ของดินหาได้คงอยู่ตลอดกาลไม่ หากเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกต่อเนื่องตลอดทั้งปีตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าจนถึงยุคลูกหลานรุ่นปัจจุบัน โดยไม่บำรุงหรือปรับปรุงหน้าดินเลย จากดินดีก็กลายเป็นดินเลวได้

โดยส่วนมากดินดีในอุดมคติของเกษตรกร สิ่งที่ควรมีคือ องค์ประกอบ 4 ส่วนของดิน ที่ต้องมีสัดส่วนอย่างเหมาะสม ได้แก่ เนื้อดิน อินทรียวัตถุ ความชื้น และอากาศ ถ้ามีสัดส่วนขององค์ประกอบทั้ง 4 ส่วน อย่างสมดุล การพึ่งพาปุ๋ยเคมีที่เป็นสารสงเคราะห์เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินก็ไม่มีความจำเป็นแต่อย่างใด

ปัจจุบันมีเทคนิคการปรับปรุงบำรุงดินหลากหลายวิธี ทั้งวิธีที่พึ่งพาเทคโนโลยีการเกษตรด้วยสารปรับปรุงดินที่ทันสมัย หรือ Back to basic ด้วยวิธีธรรมชาติที่ทำได้เองโดยไม่พึ่งพาปุ๋ยเคมี ยกตัวอย่างเทคนิคการฟื้นฟูกินโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ด้วยวิธีง่าย ๆ ปลูกอะไรก็งามจากเทคโนโลยีชาวบ้าน ดังนี้

  • หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ให้ไถกลบตอซังลงดินคลุมผิวดินด้วยเศษหญ้าหรือฟางข้าว หรือหากมีความชื้นในดินควรหว่านเมล็ดพืชตระกูลถั่วลงในแปลง เพื่อให้พุ่มใบของพืชตระกูลถั่วบังแสงไม่ให้ส่องตรงถึงพื้นดิน ที่สำคัญปมรากถั่วมีจุลินทรีย์ไรโซเบียมที่ช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้อยู่ในรูปที่ต้นพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ สร้างความสมบูรณ์ให้แก่ดิน
  • ในระยะแรกดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมด้วย เพื่อยกระดับอินทรียวัตถุในดินให้สูงขึ้นให้เกษตรกรหมั่นปลูกพืชหมุนเวียนในพื้นที่ เว้นการปลูกพืชชนิดเดียวกันต่อเนื่องเป็นเวลานาน ไถพรวนดินอย่างเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป และระวังอย่าใช้เครื่องมือที่มีน้ำหนักมากเข้ามาในแปลงเพราะอาจทำลายหน้าดินได้

ด้วยเทคนิคง่าย ๆ ดังกล่าว เมื่อเราปรับสภาพดินให้มีเนื้อดิน อินทรียวัตถุ ความชื้นและอากาศ ในอัตราที่เหมาะสมแล้ว ก็สามารถปลูกพืชในดินที่ปรุงแต่งนั้นได้โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีแต่อย่างใด รับรองว่าโรคแมลงจะระบาดน้อยลงด้วย เนื่องจากต้นพืชเติบโตตามธรรมชาติ เซลล์จึงแข็งแรงและทนต่อโรคแมลงศัตรูได้ดี

ที่มาข้อมูล-ภาพ

https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_127453

https://www.leafly.com/news/growing/building-organic-soil-for-cannabis

ข่าวปักหมุด