หน้าแรก

น้ำ ส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกายทั้งคน พืช และสัตว์ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ พบน้ำได้หลายที่ แต่วันนี้มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มขอพูดถึงน้ำที่พบในดิน

น้ำในดินจะอยู่ตามส่วนที่เป็นช่องว่างในเนื้อดิน และตามผิวของอนุภาคดินโดยมีแรงยึดของเม็ดดินและระหว่างน้ำด้วยกันดูดยึดเอาไว้ ดังนั้นดินที่มีอนุภาคละเอียดยึดเหนี่ยวน้ำไว้ได้ดีและมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินมากจึงมีโอกาสที่จะมีน้ำในดินได้มากกว่าดินที่มีอนุภาคหยาบจะยึดน้ำได้น้อย เพราะมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินน้อย

น้ำในดิน-003.jpg

โดยทั่วไปองค์ประกอบของดินส่วนที่เป็นน้ำมีอยู่ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ แต่ส่วนของน้ำที่จะเป็นประโยชน์กับพืชมีอยู่เพียงส่วนน้อย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจถึงการให้น้ำและการใช้ประโยชน์จากน้ำในดินต่อการเจริญเติบโตของพืช น้ำในดินมีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชดังต่อไปนี้

1) น้ำเป็นองค์ประกอบของเซลล์รากพืชให้เต่งตึงสามารถดำเนินกิจกรรมที่มีชีวิตได้ตามปกติ

2) น้ำทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายธาตุอาหารพืชให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์และรากพืชดูดไปใช้ได้

3) น้ำทำหน้าที่เป็นตัวการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารพืชในดิน จากบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่งและเคลื่อนย้ายต่อไปในรากและเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของพืช

4) น้ำทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของดินไม่ให้เปลี่ยนแปลงมากและเร็วเกินไปจนเกิดการกระทบกระเทือนต่อการเจริญเติบโตของพืช

จะเห็นว่าน้ำ คือส่วนประกอบที่สำคัญของการเจริญเติบโตของพืชทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นแล้วการปลูกพืชชนิดใดก็ดี หรือการปลูกอ้อยก็ดี เกษตรกรต้องวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เพียงพอต่อความต้องการของพืช และให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขอบคุณที่มา:

http://natres.psu.ac.th/

https://cropaia.com/blog/soil-water-content/

https://agreenhand.com/

ข่าวปักหมุด