หน้าแรก

อุปกรณ์การเกษตร เป็นเครื่องมือทำมาหากินคู่กายของเกษตรกร เพราะการปลูกพืชแต่ละชนิดมีหลายขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเตรียมดิน การปลูก การบำรุงรักษา ตลอดจนขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งแต่ละขั้นตอนใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์แตกต่างกันออกไปตามลักษณะการใช้งาน

นอกจากเกษตรกรจะต้องรู้จักวิธีการใช้อุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ เพื่อการนำไปใช้งานที่เหมาะสมแล้ว ขั้นตอนการดูแลรักษาก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเกษตรกรหลายท่านคงเคยพบปัญหา เครื่องมือการเกษตรขึ้นสนิม พุพังง่าย ทำให้ใช้งานไม่คุ้มค่า ต้องไปซื้อหามาใช้ใหม่ สิ้นเปลืองต้นทุนการผลิต

วิธีบำรุงรักษาอุปกรณ์-003.jpg

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มขอแนะนำวิธีการรักษาอุปกรณ์การเกษตรพื้นฐาน อาทิ จอบ เสียม ส้อม กรรไกรตัดหญ้า ให้ห่างไกลจากสนิม เพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ให้อยู่คู่ เทือก สวน ไร่ นา เรานาน ๆ ดังนี้

  1. จอบ อุปกรณ์เกษตรชิ้นนี้มีหน้าที่ขุดดิน ถากหญ้า และดายหญ้า วิธีดูแลรักษาคือ หลังจากใช้งานควรล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง แล้วทาน้ำมันตรงส่วนที่เป็นโลหะเพื่อป้องกันสนิม
  2. เสียม โดยส่วนมากแกษตรกรใช้เสียมเพื่อขุดหลุม ขุดดิน และพรวนดิน ซึ่งวิธีดูแลคือ ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้งแล้วทาน้ำมันตรงส่วนที่เป็นโลหะเพื่อป้องกันสนิม
  3. ส้อมพรวน ใช้พรวนดินรอบ ๆ โคนต้นพืช วิธีดูแลคือล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง แล้วทาน้ำมันตรงส่วนที่เป็นโลหะเพื่อป้องกันสนิม
  4. ช้อนปลูก ใช้ขุดหลุม ย้ายต้นกล้า ตักดินและตักปุ๋ย วิธีดูแล ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง แล้วทาน้ำมันตรงส่วนที่เป็นโลหะเพื่อป้องกันสนิม
  5. กรรไกรตัดหญ้า ใช้สำหรับตัดหญ้าหรือตกแต่งรั้วต้นไม้หรือตัดหญ้าในสนามที่มีมุมแคบ ภายหลังการใช้งานควรล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้ง ทาน้ำมันกันสนิม หยอดน้ำมัน และเก็บเข้าที่ด้วยการแขวน
  6. มีดดายหญ้า ใช้สำหรับดายหญ้าหรือถางหญ้าที่ขึ้นสูง ซึ่งไม่สามารถใช้กรรไกรตัดหญ้าได้ เมื่อใช้มีดดายหญ้าแล้วควรล้างทำความสะอาดโดยใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง ทาน้ำมันกันสนิมเพื่อช่วยรักษาคมมีดให้อยู่ได้นาน แล้วเก็บเข้าที่
  7. กรรไกรตัดกิ่ง ใช้สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดเล็ก เช่น กิ่งที่แห้ง ไม่สมบูรณ์ เป็นโรคหรือแมลงกัดกิน ใช้ตัดแต่งพืชที่มีใบและกิ่งหนาเกินไป ก่อนใช้ควรปลดที่รัดสปริงออก ใช้มือที่ผู้ใช้ถนัด จับโดยใช้อุ้งมือบริเวณนิ้วหัวแม่มือบังคับกรรไกรตอนบนในการตัดกิ่ง ภายหลังการใช้ควรล้างเช็ดทำความสะอาด ทาน้ำมันกันสนิม และหยอดน้ำมันตรงสปริงขากรรไกรแล้วเก็บเข้าที่โดยการแขวน
  8. บัวรดน้ำ ใช้รดน้ำต้นไม้ขนาดเล็ก ๆ วิธีดูแลคือคว่ำให้น้ำแห้ง แล้วเก็บเข้าที่
  9. ถังน้ำ ใช้ใส่น้ำเพื่อนำไปถ่ายใส่บัวรดน้ำ หรือใส่น้ำเพื่อนำไปรดต้นไม้ขนาดใหญ่ วิธีดูแล ควรล้างให้สะอาดและคว่ำเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
  10. สายยาง ที่เราใช้รดน้ำต้นไม้ที่โตแล้ว และมีขนาดค่อนข้างใหญ่ วิธีดูแลคือ ล้างให้สะอาดแล้วม้วนเก็บเข้าที่ ระวังอย่าให้มีส่วนใดหักงอ

สำหรับเครื่องจักรกลเกษตรขนาดใหญ่ ของชาวไร่ เช่น รถไถ รถตัด ผานไถ ต่าง ๆ หลักการดูแลรักษาก็เช่นเดียวกับอุปกรณ์ประเภทอื่นที่ควรล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย เช็ดหรือตากให้แห้ง แล้วทาน้ำมันในส่วนที่เป็นโลหะเพื่อป้องกันสนิมเช่นกัน

ขอบคุณที่มา:

http://www.sti-inter.com/

https://www.svgroup.co.th/

https://armando-kingdom.blogspot.com/

 

ข่าวปักหมุด