หน้าแรก

การใช้ปุ๋ยเคมีในไร่อ้อยเป็นอีกเรื่องที่ต้องมีการวางแผนให้ดี ทั้งการวิเคราะห์ดิน การสังเกตลักษณะทางกายภาพของพื้นที่แปลง ลักษณะของอ้อย รวมถึงช่วงเวลาที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี หลักสำคัญที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องการวิเคราะห์ดิน เพื่อให้ทราบลักษณะทางเคมีและธาตุอาหารในดินได้อย่างเหมาะสม แล้วค่อยเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไป

แต่ในกรณีของมิตรชาวไร่ที่ไม่ได้นำดินไปตรวจวิเคราะห์ ทำให้ไม่ทราบถึงลักษณะทางเคมีและธาตุอาหารในดิน การใช้ปุ๋ยเคมีจำเป็นต้องพิจารณาตามลักษณะทางกายภาพของดิน ดังนี้

การใช้ปุ๋ยในไร่-003.jpg

มิตรชาวไร่จะเห็นว่า การใส่ปุ๋ยเคมีให้อ้อย ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยธรรมดา แต่ความจริงแล้ว เรื่องของปุ๋ย ควรได้รับการวางแผน การวิเคราะห์ ก่อนซื้อปุ๋ยมาใส่ให้อ้อย เพื่อให้อ้อยได้ธาตุอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่เสียเปล่า ทั้งแรง เวลา และต้นทุน

ขอบคุณภาพจาก

https://www.soilmate.co.th/

https://www.innnews.co.th/

ข่าวปักหมุด