หน้าแรก

อุปกรณ์การเกษตรเป็นเครื่องมือทำมาหากินของเกษตรกร อุปกรณ์บางชิ้นต้องใช้เวลาเก็บสะสมเงินมากมายกว่าจะซื้อได้ บางชิ้นสามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้ เพราะอุปกรณ์เหล่านี้เป็นสิ่งของที่แข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนานหลายปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาและการเก็บอุปกรณ์การเกษตรเหล่านั้นด้วย

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มวันนี้มีคำแนะนำเกี่ยวกับการเก็บรักษาอุปกรณ์การเกษตรอย่างไรให้ทนทาน ทั้งอุปกรณ์ชิ้นเล็ก ชิ้นใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น จอบ เสียบ พลั่ว กรรไกร มีด ฯลฯ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ ใช้วิธีการเก็บรักษาคล้าย ๆ กัน คือ

  1. ทำสมุดบันทึกสำหรับลงทะเบียนอุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อให้รู้ว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เก็บไว้ แล้วคอยเช็กเรื่อย ๆ ว่ามีอะไรที่หายไปหรือไม่ มีอุปกรณ์ชิ้นไหนชำรุดหรือต้องซื้อเพิ่มเข้ามาบ้าง ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการดูแล โดยอาจจะแยกเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหญ่และอุปกรณ์ชิ้นเล็กคนละเล่ม
  2. หาห้องขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บ หรือหาพื้นที่เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์เป็นสัดส่วน ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกบ้าน ต้องเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลจากเด็ก เหตุผลที่ต้องหาพื้นที่หรือห้องจัดเก็บอุปกรณ์ เพื่อป้องกันอุปกรณ์ตากแดดตากฝน ทำให้ชำรุดเสียหาย หรือขึ้นสนิม ผิดรูป เพราะความร้อนจากแสงแดด นอกจากนี้ป้องกันเด็กหรือสัตว์เลี้ยงเข้าไปเล่นอุปกรณ์ เพราะอาจทำให้เด็กและสัตว์เลี้ยงเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บได้

ซึ่งในห้องนี้ก็อาจจะแยกส่วนระหว่างอุปกรณ์ขนาดใหญ่และขนาดเล็กให้อยู่ในคนละส่วนคนละโซน หรืออาจจะเพิ่มตู้เก็บของสักใบเพื่อเก็บอุปกรณ์ขนาดเล็กทั้งหมดให้อยู่รวมกัน

  1. กรณีที่เป็นอุปกรณ์รอการซ่อมแซม ให้จัดไว้ในอีกที่ต่างหากให้อยู่คนละที่กับอุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อกันการสับสนและนำไปใช้ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาเมื่อรีบใช้งานได้
  2. ทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอ เช่น ถ้าอุปกรณ์เป็นเหล็ก ควรเช็ดถู หรือถ้าเป็นกรรไกรควรหยอดน้ำมัน เป็นต้น
  1. ถ้าเป็นอุปกรณ์มีคม ควรดูแลเรื่องความคมอยู่ตลอด เช่น มีด ต้องหมั่นลับมีดอยู่เป็นประจำ

เก็บรักษาอุปกรณ์-003.jpg

ความสำคัญของการเก็บรักษาและดูแลอุปกรณ์การเกษตรทั้งชิ้นเล็ก ชิ้นใหญ่ ก็เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เพื่อการรักษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่ละชิ้น ซึ่งทำให้ผลผลิตและสุขภาพจิตของเกษตรกรดีขึ้นตามไปด้วย

ขอบคุณที่มา:

https://www.svgroup.co.th

https://www.facebook.com/

https://www.kenresearch.com/

ข่าวปักหมุด