หน้าแรก

ในช่วงหีบอ้อยเข้าโรงงานเช่นนี้ มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มไม่อยากให้พี่น้องมิตรชาวไร่มองว่า ใบอ้อยเป็นอุปสรรคต่อการหีบอ้อยส่งโรงงาน เพราะหากเลือกตัดอ้อยสด ไม่เผาใบ สิ่งที่ได้ติดไม้ติดมือจากใบอ้อยมีประโยชน์หลายด้านมากกว่า ความแหลมคม ที่ถูกมองว่าอันตรายบาดผิวกายซะอีกค่ะ

เพราะใบอ้อยในปัจจุบันสามารถนำไปขายให้แก่โรงไฟฟ้าชีวมวลได้เงินเป็นกอบเป็นกำ สร้างรายได้อีกทาง แทนที่จะเผาเงินทิ้ง อย่างมิตรผลเองก็มีนโยบายรับซื้อใบอ้อยสดเพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวล ง่าย ๆ เพียงแค่เกษตรกรตัดอ้อยสด และนำใบอ้อยมาขายให้โรงงาน 70-80 เปอร์เซ็นต์ ของใบอ้อยทั้งหมด ที่เหลือ 20-30 เปอร์เซ็นต์ ให้ไว้ใบคลุมดิน รายได้จากการขายใบอ้อย ตกอยู่ที่ราคาไร่ละประมาณ 1,000 บาท ซึ่งเกษตรกรสามารถนำเงินตรงนี้ไปเป็นทุนในการบำรุงรักษาดูแลแปลงอ้อยในฤดูกาลถัดไปได้อย่างสบาย

ใบอ้อยมีประโยชน์-003.jpg

ส่วนใบอ้อยที่ถูกไว้ใบคลุมดิน 20-30 เปอร์เซ็นต์ของใบอ้อยทั้งหมดนั้น คุณค่าของมันคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน เป็นแหล่งอินทรีย์วัตถุชั้นดี ใบอ้อยที่ถูกทิ้งคลุมดิน จะช่วยรักษาหน้าดินและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินเอาไว้ เมื่อใบอ้อยย่อยสลาย กลายเป็นธาตุอาหารปรับปรุงดิน เมื่อดินมีสารอินทรีย์มากขึ้น โครงสร้างของดินจะโปร่ง ร่วนซุย เก็บกักน้ำได้ดี อ้อยที่เจริญเติบโตในดินที่มีสภาพดี เหมาะสม จะเป็นอ้อยที่มีคุณภาพ เจริญเติบโตได้ดี

นอกจากนี้ยังช่วยลดการเกิดวัชพืช เพราะเมื่อมีใบอ้อยคลุมดินไว้ วัชพืชในไร่อ้อยจะเกิดได้น้อยลง ทำให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช เท่ากับเป็นการลดค่าใช้จ่าย ทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ใบอ้อยมีประโยชน์-004.jpg

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ลดปัญหาเรื่องโรคแมลงที่จะเกิดขึ้นในแปลงอ้อย การทิ้งใบอ้อยที่เป็นอินทรียวัตถุในแปลง จะลดปัญหาในเรื่องของโรคแมลงทางดิน เช่น เมื่อมีใบอ้อยคลุมดินมาก ๆ จะลดปัญหาไส้เดือนฝอย ที่เป็นศัตรูทำลายรากอ้อย หรือการไม่เผาใบจะช่วยให้ศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียน แมลงหางหนีบ หรือแมงมุม ไม่ถูกทำลาย เมื่อเรามีหนอนระบาดในอ้อย ศัตรูธรรมชาติเหล่านี้จะไปช่วยกินหนอนได้

ประโยชน์มากมายมหาศาลขนาดนี้ อย่าเผาใบอ้อยทิ้งเลยนะคะ ตัดอ้อยสดไว้ใบคลุมดินบางส่วน อีกส่วนเก็บไว้ขายเอาเงินเข้ากระเป๋า ดีกว่าเผาสร้างมลพิษทางอากาศค่ะ

ที่มาข้อมูลและภาพ

www.mitrpholmodernfarm.com

https://www.mitrphol.com/

https://www.freepik.com/

ข่าวปักหมุด